Yönetim Kurulu

  • Mehmet Emrehan HALICI
  • Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM
  • Prof. Dr. Timur GÜRGAN
  • Dr. Şeref OĞUZ
  • Prof. Dr. Özgül Yılmaz TÜZÜN