Denetim Kurulu

  • Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU
  • Prof. Dr. Hasan GÜRAN