Etkinlik Alanları

İçinde bulunduğumuz yıllar dünyamızda köklü bir değişikliğin yaşandığı, bilginin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve bilgi alt yapısının insan hayatında en belirleyici roller üstlendiği, adeta bir devrimin yaşandığı yıllardır. Bu Bilgi Devrimidir ve Bilgi Çağını başlatmıştır.

Sanayileşme sürecini tamamlayarak sanayi ötesi toplum aşamasını yakalamış olan bilgi toplumlarında en temel öğe insandır. Bilgi toplumunda kitleler önemini bireye, fiziksel güç ise önemini entelektüel güce bırakmıştır.

En temel kaynağı zeka olan entelektüel gücün böylesine önem kazanması, zekanın iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Sebep sonuç ilişkilerini daha iyi kuran, yeni çevre şartlarına daha kolay uyum gösterebilen, doğru ve gerekli bilgiye daha kısa sürede erişebilen ve bu bilgiyi ulaşmak istediği amaç doğrultusunda en verimli kullanabilen yani kısaca daha zeki insanlardan oluşan toplumlar her zaman diğerlerinden ileride olacaktır ve aradaki mesafe büyüyen bir hızla açılacaktır.

Bilgi çağının bu temel gerçeği, genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz için önemli bir fırsattır.

Bu düşünceler ışığında bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere daha fazla önem verilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı 1995 yılında çalışmalarına başlamıştır.