19 Haziran 2024, Çarşamba
spot_img

Memnuniyet Bilimi: Likert Tipi Tutum Ölçeği

“Bankamızdaki bugünkü deneyiminizden keyif aldınız mı?”, “Restoranımız size nasıl daha iyi hizmet verebilir?”… Hizmet geliştirme anketlerinden psikiyatrlara “Likert Tutum Ölçeği”

Tutum nedir?

Tutum; organize olmuş, duygu, inanç ve davranış eğilimleri olarak tanımlanır. Bireyin belirli bir tutum nesnesine (kişi,yer vb.) yönelik olumlu ya da olumsuz duygu derecesi yada bireyin çevresindeki bir konuya karşı sahip olduğu tepki ön eğilimi şeklinde de tanımlanan tutum, eylemleri ortaya koymadan önceki niyeti ifade eder.

Likert ölçeği nasıl işler?

Likert ölçeğinde, tutumsal bir obje ile ilgili ifadeler bulunur. Yan tarafta ise ifadeye yönelik seçenekler seçenekler vardır. Ölçekte, verilen önermeye en olumludan en olumsuza doğru katılma derecesi belirlenir; her ifadeye en olumludan en olumsuza doğru 1,2,3,4,5 şeklinde puan verilir.

Her bireyin önermelere verdiği yanıtların puan toplamı ya da ortalaması onun tutum puanını oluşturur.

Önermelerden her birinin toplam puanla ya da ortalama puanla bağıntısı aranır. Bu Cronbach alfa katsayısıdır ve güvenirliği verir. Değer 1.0’a yaklaştıkça güvenirlilik artar; 0.80 değeri iyi bir güvenilirlik derecesidir.

Psychology Today

Ankara Üniversitesi

Hazırlayan: Nil Aydın

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar