30 Mayıs 2024, Perşembe
spot_img

Myers-Briggs Kişilik Tipleri

Hiç kimsenin kendini INTJ veya ESTP olarak tanımladığını duydunuz mu? Bu şifreli harflerin ne anlama gelebileceğini merak ettiniz mi? Bu insanların bahsettikleri Myers-Briggs Tip Göstergesi’ne (MBTI) dayanan kişilik tipleridir.

Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi; bir kişinin kişilik tipini, güçlü yönlerini ve tercihlerini tanımlamak için tasarlanmış, kendi kendini raporlayan bir envanterdir. Anket, Isabel Myers ve annesi Katherine Briggs tarafından Carl Jung’un kişilik türleri teorisi ile yaptıkları çalışmalara dayanarak geliştirilmiştir.

Bugün, MBTI envanteri dünyada en çok kullanılan psikolojik araçlardan biridir.

Myers-Briggs Testinin Geliştirilmesi

Isabel Myers ve annesi Katherine, Jung’un psikolojik tipler teorisinden etkilendi ve teorinin gerçek dünyadaki uygulamalara sahip olabileceğini kabul etti. II. Dünya Savaşı sırasında Myers ve Briggs bireysel farklılıkları anlamaya yardımcı olabilecek bir gösterge araştırmaya ve geliştirmeye başladı. Myers ve Briggs, insanların kendilerini anlamalarına yardımcı olarak, insanların kişilik türlerine en uygun meslekleri seçmelerine ve daha sağlıklı, daha mutlu yaşamlar sürmelerine yardımcı olabileceklerine inanıyordı.

Envanterle ilgili soruların cevaplarına dayanarak, insanlar 16 kişilik tipinden birine sahip olarak tanımlanmaktadır. MBTI; katılımcıların beğenilerini, güçlü yanlarını, zayıflıklarını, olası kariyer tercihlerini ve diğer insanlarla uyumluluklarını içerir.

MBTI; işlev bozukluğu veya anormallik aramak için tasarlanmış bir araç değildir. Amaç, kişinin kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmaktır. Hiçbir kişilik türü diğerinden daha iyi veya daha kötü değildir.

Anket dört farklı ölçekten oluşmaktadır:

Dışadönüklük (E) – İçe Dönüklük (I)

Dışa dönüklük – İçe dönüklük ikiliği ilk olarak Jung tarafından araştırılmıştı. Bu terimler çoğu insana aşina olsa da, burada kullanılma biçimleri popüler kullanımlarından biraz farklı.

Dışa dönükler eyleme yönelik olma eğilimindedirler; daha sık sosyal etkileşimin tadını çıkarırlar ve diğer insanlarla zaman geçirdikten sonra enerjik hissederler. İç içe geçmişler, düşünce odaklı olma eğilimi gösterirler; derin ve anlamlı sosyal etkileşimlerin tadını çıkarırlar ve yalnız zaman geçirdikten sonra kendilerini yeniden dinç hissederler. Hepimiz bir dereceye kadar dışa dönüklük ve içe dönüklük sergileriz, ancak çoğumuzun genel bir tercihi vardır.

Algılama (S) – Sezgi (N)

Bu ölçek, insanların çevrelerindeki dünyadan nasıl bilgi topladıklarına bakmayı içerir. MBTI’ye göre, insanlar algılama ya da sezgide baskın olma eğilimindedir. Algılamayı tercih edenler; gerçeğe, özellikle de kendi duyularından öğrenebileceklerine çok dikkat etme eğilimindedir. Gerçeklere ve ayrıntılara odaklanma eğiliminde olur ve uygulamalı deneyim kazanmanın tadını çıkarır. Sezgiyi tercih edenler; kalıplar ve izlenimler gibi şeylere daha fazla dikkat eder. Olasılıkları düşünmeyi, geleceği hayal etmeyi ve soyut teorileri sever.

Düşünme (T) – Duygu (F)

Bu ölçek, insanların algılama veya sezgi işlevlerinden topladıkları bilgilere dayanarak nasıl karar verdiklerine odaklanmaktadır. Düşünmeyi tercih eden insanlar, gerçeklere ve nesnel verilere daha fazla önem verir. Bir kararı tartarken tutarlı, mantıklı ve kişiliksiz olma eğilimindedirler. Hissetmeyi tercih eden insanların, bir sonuca varırken insanları ve duyguları dikkate alma olasılığı daha yüksektir.

Yargılama (J) – Algılama (P)

Son ölçek, insanların dış dünyayla başa çıkma eğilimlerini içerir. Yargılamaya eğilimli olanlar; sağlam kararları tercih ederler. Algılamaya eğilimli insanlar; daha açık ve yeni durumlar karşısında daha esnektir.

Myers-Briggs Tip Göstergesini kullanmak kişiliğiniz hakkında çok fazla fikir verebilir, bu yüzden bu kadar popüler hale gelmiştir. Resmi anketi almadan bile, muhtemelen bu eğilimlerin bazılarını kendiniz fark edebilirsiniz.

Örneğin ENTJ; dışa dönük, sezgisel, düşünme, yargılama anlamına gelir.

ENTJ’ler planlayıcılardır. Karar vermek ve bir program veya eylem planının planlanması, onlara öngörülebilirlik ve kontrol hissi verir. Son derece rasyoneldirler, problemleri tespit etmede iyidirler ve sorumluluk almada mükemmeldirler. Bu eğilimler onları etkili bir şekilde problem çözmeye odaklanan doğal liderler yapar. ENTJ’lerle ilgili bir efsane soğuk ve acımasız olmalarıdır. Oysa ki, kendi duygularını ve duygusallıklarını gizleme, başkaları tarafından bilinmeyi bir zayıflık olarak görme eğiliminde olmaları onların acımasız olduğu anlamına gelmez.

Diğer tipler hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

An Overview of the Myers-Briggs Type Indicator

Hazırlayan: Zeynep Rümeysa Selçuk

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar