25 Haziran 2024, Salı
spot_img

Bebeklerde Gece Uykusunun Gelişime Etkisi

Artan sayıda kanıtlar göstermektedir ki çocuklarda uyku eksiklikleri fiziksel ve zihinsel sağlık problemleriyle ilişkili olmaktadır. Uyku problemi olan çocukların yüksek yüzdeliklerini ( %20-%35) düşündüğümüzde uyku düzensizliklerini önlemeye yönelik ilgi artmış, giderek daha küçük yaşlarda davranışsal müdahalelere neden olmuştur.

Son zamanlardaki çalışmalarda araştırmacılar 3 aylık kadar küçük bebeklere çeşitli müdahaleler önermektedirler. Bebeklerde gece boyu uyku tanımı yerine toplam uyku süresi , ebeveyn müdahalesi olmadan (örn: genellikle 6-8 saat) kesintisiz en uzun uyku periyodu olarak kullanılmaktadır. Bu tanıma baktığımızda, gelişimsel kilometre taşı olan bu durumun yaklaşık olarak 5 ya da 6. ayda başarılması gerekmektedir. Buna rağmen birçok çalışmadaki araştırmacılar bütün bebeklerin bu klasik gelişimsel zamanlamaya uymadığını belirtmişlerdir. Her ne kadar araştırmalar bebeklerin artan bir yüzde ile gelişimleri doğrultusunda gece boyu uyuduklarını gösterse de, büyük bireysel farklılıklar olduğunu da göstermiştir.

Kanada ‘da 6 aylık bebeğe sahip 388 anne ve 12 aylık bebeğe sahip 369 anneyle yapılan boylamsal araştırmada 6 saatlik uyku periyodu ele alındığında 6 aylık bebeklerin %36 ‘sının ve 12 aylık bebeklerin %27’sinin kesintisiz uyumadığı, 8 saatlik uyku periyodu ele alındığında ise 6 aylık bebeklerin %57’sinin, 12 aylık bebeklerin ise %43’ünün kesintisiz uyumadığı sonuçlarına varılmıştır. Her ne kadar sonuçlar bu şeklide çıkmış olsa da araştırma sonuçları, 6 ile 12 aylık bebeklerin gece boyu uyumaması ile zihinsel ve psikomotor gelişim arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

6 ile 12 aylık bebeklerdeki gece boyu uyku genellikle batı endüstrisi toplumunun en iyi standartlarını düşündürmekte ve davranışsal uyku eğitimleri ( kontrollü ağlama gibi ) ebeveynler ve uzmanlar arasında popüler olmaktadır. Her ne kadar gece uyanmalarının erken gelişimsel dönemde problem olma konusunda uzmanlar arasında uzlaşılan bir durum olmasa da, uzmanlardan çelişkili tavsiyelere neden olmaktadır. Bebeklerin gece boyu uyuması için, gecikmeli tepkiler ve gece beslemesi önerilmektedir. Buna rağmen birçok aile, bu metotların kendi bireysel inanışlarıyla uyumsuz olduğunu belirtmiş ve müdahalelerin özellikle bebeğin ağlamasına tepkisiz kalma denemelerinin çok zor olduğunu söylemiştir.

Yeterli toplam uyku süresinin duygusal regülasyon, dikkat, hafıza ve yönetici fonksiyonlar üzerinde yararlı etkileri olduğu literatürde oldukça iyi belgelenmiştir. Yine de gece boyu uyumanın bebeklerde gelişime dair özel bir etkisi net olmamakla birlikte araştırılmaktadır. Dahası, erken bebeklikte uyku müdahalelerinin lohusa uykusunun iyi oluşuyla ilişkili olduğu kastedilmektedir. Çünkü, zayıf lohusa uykusu kalitesinin , artan lohusa depresyonu semptomlarıyla ilişkili olduğu, bebeklerin gece boyu uymasının annenin lohusalığını etkileyebileceği söylenebilir. Sonuç olarak bebeklerde gece boyu uykunun erken çocukluk dönemi gelişimi ve zihinsel gelişimle ilişkisini belirlemek değerli olmaktadır.

Kaynak

Hazırlayan: Semra Sinem Çalış

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar