21 Temmuz 2024, Pazar
spot_img

Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri

Bir şeyi öğrenmenin en etkili yolu sizce nedir?

Öğrenme Stratejisi Nedir?

Öğrenme stratejisi en genel anlamıyla bireysel öğrenme için kullanılan yöntemlerdir. Öğrenme stratejileri kişilerin kendi kendine öğrenmelerini kolaylaştıran yöntemlerdir. Öğrenme stratejisi bireysel öğrenmeyle ilişkili olduğu için öğrenciden öğrenciye, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Aynı konuya beraber çalıştığınız sıra arkadaşınızın o konuyu öğrenmek için sizden çok farklı yöntemler kullandığını ya da çocuğunuzun sınıf arkadaşının sizin çocuğunuzdan farklı şeyler yaptığını gözlemlemişsinizdir. Bu farklılıklar öğrencilerin ya da kişilerin kullandığı öğrenme stratejisi farklılıklarından kaynaklanabilir.

Öğrenme Stratejileri

– Tekrar (Yineleme) Stratejileri

Tekrar stratejisi genellikle öğrenilen bilgilerin değiştirilmeden, olduğu gibi öğrenilmesi istenilen durumlarda kullanılır. Tekrar stratejisinin temelinde yineleme yer almaktadır. Bu strateji kısa süreli hatırlamalar ve ezber yapmak için uygundur. Kişiler veya öğrenciler tekrar stratejisi için farklı yöntemler kullanabilir. Bu yöntemler;

•Sesli okuma yapmak.

•Metinde yazılanların altını çizmek.

•Öğrenilecek bilgiyi değiştirmeden not almak.

– Anlamlandırma Stratejileri

Anlamlandırma stratejilerinde kişi yeni veya yakın zaman içerisinde öğrendiği bilgiyi kalıcı hale getirmek için bu yeni bilgileri daha önceden öğrenmiş olduğu var olan bilgileriyle ilişkilendirir. Yani öğrenen yeni bilgi ve eski bilgi arasında köprü kurarak öğrenilen yeni bilgiyi kendisi için daha anlamlı hale getirir. Anlamlandırma stratejisi için kişi veya öğrenci farklı yöntemlerden faydalanabilir. Bunlar;

• Yeni öğrenilen bilgiyi cümlede veya yazı içerisinde kullanmak.

• Benzetme yapmak.

• Kendi sözcükleriyle not almak veya özet çıkarmak.

• Zihinsel imge oluşturmak.

– Örgütlenme Stratejileri

Bu stratejide öğrenilen ön bilgilerin yardımıyla yeni öğrenilecek bilgiler öğrenenin kendisi için daha anlamlı bir hale gelmesi için yeniden organize edilir. Kişi veya öğrenci yeni öğrenilecek bilgiyi organize ederken bu bilgileri benzerliklerine göre gruplayabilir, terim veya düşünceleri bir araya getirebilir ve bilgiyi kendisi için anlamlı olacak şekilde daha küçük ögelere ayırabilir. Örgütlenme stratejisi için kişinin veya öğrencinin kullanabileceği farklı yöntemler şunlardır;

• Konunun ana çizgilerini (hatlarını) çıkarmak.

• Sınıflandırma yapmak.

• Bilgileri kümelendirmek.

• Bilgi şeması (haritası) oluşturmak.

• Bilgileri çizelgeleştirmek.

– Anlamayı İzleme Stratejileri

Anlamayı izleme stratejileri öğrencinin kendi öğrenme sürecini düzenlemesini, öğrencinin kendi öğrenme yöntemlerini uygulamasını ve öğrencinin öğrenme süreci sonunda veya arasında kendini denetlemesini içerir. Anlamayı izleme stratejilerinde öğrenci neyi, nasıl , ne kadar sürede öğreneceğini belirleyebilir ve bu doğrultuda kendine uygun yöntemleri ve stratejileri seçebilir. Bu stratejide öğrenci kendi öğrenme yolculuğunu tasarlayabilmek için kendine ‘Bu konuyu niçin öğreniyorum?, Öğrenme etkinliği sonunda neleri öğreneceğim? , Öğrenmek için nasıl bir yol izlemeliyim? , Konuyu öğrenmek için ne kadar süre yeterli olur? ,Öğrenip-öğrenmediğimi nasıl denetleyebilirim? ‘gibi sorular sorabilir. Kişiler veya öğrenciler tekrar stratejisi için farklı yöntemler kullanabilir. Bu yöntemler;

• Sorunları belirlemek ve tanımlamak.

• Dikkatini toplamak ve tepkilerini yönlendirmek.

• Kendini pekiştirmek ve değerlendirmek.

• Hatalarını düzeltmek ve çözüm üretmek.

– Duyuşsal Stratejiler

Öğrenciler veya kişiler bireysel öğrenme süreçlerinde kendilerine uygun yöntem ve stratejileri kullansalar bile bazen öğrenme yolculuğunda duyusal engellerle karşılaşırlar. Sınav kaygısı, sınav stresi, dikkat dağınıklığı, başarısız olma korkusu duyusal engellere örnek olarak verilebilir. Öğrenme sürecinde karşılan duyusal engellerin olumsuz etkisini en aza indirmek veya bu engelleri ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemler duyusal stratejilerdir. Duyuşsal stratejiler için bireylerin veya öğrencilerin kullanabileceği yöntemlerden bazıları şunlardır;

• Dikkat yoğunlaştırmak.

• Olumlu tutum geliştirmek.

• Güdülenmek.

• Kaygıyı azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Kapak Görseli

kaynak

kaynak

Hazırlayan: Nisanur İçli

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar