6 Aralık 2023, Çarşamba
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Duygusal Zeka ve Eğitim

IQ ve eğitim arasındaki bağlantı ve etkilenmeler şu ana kadar yapılan çoğu akademik araştırmada büyük bir yere sahiptir. Yapılan çoğu araştırmada IQ seviyesinin eğitimdeki başarıyı oldukça olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Bundan yola çıkarak duygusal zeka ve eğitimdeki başarı arasında da birtakım araştırmalar yapılmıştır. Siz hangi seviyenin başarı üzerinde daha etkili olduğunu düşünmektesiniz?

IQ ve EQ zekanın farklı bölümlenmelerini ölçen iki farklı testte alınan sonuçlar toplamından yola çıkılarak üretilmiştir. Son zamanlarda özellikle karşımıza çıkmakta olan EQ yani duygusal zeka aslında büyüme çağında oldukça önemli olan bir kavram haline gelmiştir. Robert Wood ve Harry Toller’ın araştırmasına göre duygusal zeka aslında birkaç kavramın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu kavramlar öz ayarlama (kendi duygusal durumunu kontrol etme), öz bilinç (kendi duygularını bilme ve anlama), motivasyon (davranışları ve duyguları yöneten güçler), empati (başkalarının duygularını anlama ve tanımlama), ve sosyal yetenekler (başkalarıyla olan ilişkilenmeler ve bu ilişkilenmeleri etkilemek) olarak tanımlanmaktadır. Aslında duygusal zeka analitik zeka gibi çözüm odaklı ve işlemler içeren zeka değil ama duyguları anlayan, bilen, yöneten ve etkileyen zeka olarak görülmektedir.

IQ ve eğitim arasındaki bağlantı ve etkilenmeler şu ana kadar yapılan çoğu akademik araştırmada büyük bir yere sahiptir. Yapılan çoğu araştırmada IQ seviyesinin eğitimdeki başarıyı oldukça olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Bundan yola çıkarak duygusal zeka ve eğitimdeki başarı arasında da birtakım araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda duygusal zekanın çocuğun gelişimi ve yetenekleri açısından kendini tanımlama ve sosyal ilişkilerini tanımlayıp yönetme açısından önemli bir yeri vardır bu nedenle duygusal zeka eğitim için analitik zekayla beraber büyük rol oynamaktadır.

Bazı akademik araştırmalarda ikisi arasında bir bağlantı bulunamamış bazılarında ise belirli düzeyde bağlantılar bulunmuştur fakat iki türlü de sonuç kısımlarında yer alan tartışmalarda duygusal zekanın analitik zeka ile birleştiğinde öğrencilerin eğitim seviyelerini ve eğitimdeki başarılarını olumlu yönde etkilendiği söylenmiştir. Hatta analitik zekanın ve duygusal zekanın ikisinin de puanlamalarının yüksek olduğu öğrencilerin hayatlarındaki eğitim ve iş alanlarında olan başarı seviyeleri; her iki puanlamanın da düşük veya birinin düşük olduğu öğrencilerden çok daha yüksek oranlarda olduğu gözlemlenmiştir. Bazı araştırmacılar eğitim incelemesinden çıkıp iş hayatında bu iki zekanın da rolünün oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Sosyal ve duygusal zekanın önemini aslında sosyal ilişkilenmelerde başarı açısından anlayabiliriz. Hatta bazı durumlarda, özellikle iş ortamında, sosyal ve duygusal zekanın matematiksel ve analitik zekanın önüne geçtiği akademik açıdan yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Bu iki zeka türü birbirinden ayrı olarak görülüyor olsa da aslında birbirine bağımlı iki türdür. Hayatımızın içinde hem sosyal olarak hem analitik olarak var olan bu zeka türlerinin önemi ancak birlikte incelendikten sonra bir sonuca varılmaktadır. Özellikle küçük yaşlarda eğitim yoluyla hem sosyal hem analitik zekanın geliştirilmesi çocukların gelecekteki rol üstlenmeleri ve sosyal ilişkilenmeleri açısından oldukça önemlidir bu yüzden bu kavramların bilinmesi ve tanımlanması ilerideki gelişmeler için gereklidir.

EQ vs IQ which is most important in the success or failure of a student?

Relationship between Emotional Intelligence and Educational Achievement

Hazırlayan: Ece Kaya

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar