21 Temmuz 2024, Pazar
spot_img

Çocukların Medya Kullanımında Ebeveynlerin Etkileri

Medya, çağımızın önemli gerçeklerinden biridir. Peki, çocukların medya kullanımında ebeveynlerin etkileri nelerdir?

Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren medyayı kullanmaya başlarlar. Araştırmalar, çocukların medya kullanmalarının çocuk gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Çocukların ekran başında geçirdikleri zaman ile davranış zorlukları arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalar, medya kullanımına bağlı olarak çocuklardaki fiziksel zindeliğin ve psiko-sosyal sağlığın azaldığını ortaya koymuştur. Ayrıca, cep telefonları kullanarak oyun oynama ile dikkat eksikliği belirtileri geliştirme riski arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Farklı bir çalışmadaysa, çocuklarda akıllı cihazların kullanımın artmasına bağlı olarak saldırganlık düzeylerinin arttığı ortaya konulmuştur. Araştırmacılar, bu etkilerin gelişmekte olan beynin aşırı uyarılması ve sosyal ve fiziksel aktivitelerden dikkatin dağılması olduğunu ileri sürmektedir.

Çocuklar, zamanlarının büyük bir bölümünü ebeveynleriyle geçirirler. Çocuklar, bulundukları hane içerisinde medyaya maruz kaldıkları için ebeveynlerin çocukların medya kullanımını belirlemede önemli rolleri vardır. Yapılan çalışmalar, ebeveynlerin, medya kullanımının, medyayla ilgili tutumlarının ve ebeveynlik tarzlarının çocukların medya kullanımı üzerinde etkili olduğunu gösterir.

Ebeveynlerin Medya Kullanımı

Küçük çocuklar, ebeveynlerini, kardeşlerini ve çevrelerini ve bu kişilerin çevreleriyle olan ilişkilerini gözlemleyerek öğrenir. Çocuklar, ebeveynlerinin medya kullanımını model alır. Yapılan çalışmalar, ebeveynlerin ekran başında geçirdiği süre ile çocukların medya kullanımı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Hem anne hem de babanın medya ile geçirdiği süre, çocukların hem gündüz hem de gece medya kullanımı üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

Ebeveynlerin Medya ile İlgili Tutumları

Ebeveynler, çocuklarının medya tüketimi ile ilgili kuralları şekillendirir. Medyaya karşı olumlu tutumlara sahip olan ebeveynlerin, çocukları için medya kullanımına izin veren kurallar koyması daha olasıdır. Yapılan çalışmalar, ebeveynlerin medya kullanımına yönelik olumlu tutumlarının, çocuğun gündüz medya kullanımını artırdığını gösterir.

Ebeveynlik Tarzları ve Çocukların Medya Kullanımı

Çalışmalar, izin verici ve ihmalkâr ebeveynlik tutumuna sahip ebeveynlerin çocuklarında medya kullanımında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, otoriter ve demokratik ebeveynlik tarzına sahip ebeveynlerin çocukların medya kullanımında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Otoriter ve demokratik ebeveynlik tarzına sahip ebeveynlerin çocuklarının medya kullanımında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Çocuklarına karşı ödüllendirme uygulayan ebeveynlerde, çocukların gündüz medya kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Disiplin kullanan ebeveynlerde çocukların gece medya kullanımı azalırken, ödül kullanan ebeveynlerde çocukların gece medya kullanımı artmıştır.

Kapak Resmi Kaynak

Kaynak

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar