20 Temmuz 2024, Cumartesi
spot_img

Sosyal Tutumlara Bir Bakış: Thurstone Tutum Ölçeği!

“Temel eğitim ücretsiz olmalıdır”, “Kadın-erkek eşitliği toplumda var olmalıdır”… Bu tarz sosyal tutum cümleleri size tanıdık geldi mi? Geldiyse muhtemelen Thurstone Ölçeği ile tanışıyorsunuz demektir! Peki, ölçek ilk nasıl kullanıldı? Nasıl bir puanlama türüne sahip? Gelin yakından bakalım…

Tutum nedir?

Tutumlar, fikir ve inançlarla yakından ilgilidir. Herhangi bir konuyla ilgili tutumun oluşmasında deneyimler oldukça önemlidir. Çoğu kişinin aşina olduğu; çalışanların yöneticilerine, işlerine ve iş arkadaşlarına yönelik duygularının belirlenmesi olarak bilinen iş tatmini aslında bir tutum incelemesidir.

Thurstone Ölçeği nasıl çalışır?

Psikoloji ve sosyolojide, Thurstone ölçeği bir tavrı ölçen ilk resmi tekniktir. 1928’de Louis Leon Thurstone tarafından dine karşı tutumları ölçmenin bir aracı olarak geliştirilmiştir. Ölçekte, sosyal tutumları belirten tutum cümleleri kullanılır.

Ölçek, belirli bir konu hakkındaki ifadelerden oluşur ve her bir ifadenin, ne kadar olumlu veya olumsuz olduğuna karar verildiğini gösteren sayısal bir değeri vardır. İnsanlar, kabul ettikleri ifadelerin her birini kontrol eder ve tutumlarını belirten ortalama bir puan hesaplanır.

Tutum Belirten Bazı Sözcükler:

– Sevme,
– Beğenme,
– Hoşlanma,
– İnanma,
– Kabullenme,
– Benimseme,
– Uygun bulma,
– Katılma,
– Onaylama,
– İsteme,
– Razı olma,
– Reddetme.

Research Gate

Ankara Üniversitesi

Hazırlayan: Nil Aydın

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar