25 Haziran 2024, Salı
spot_img

Birlik Duygusuna Sahip İnsanlar Yaşamdan Daha Fazla Haz Alırlar!

Yaşam hazzı ve birlik duygusunun birbiri ile olan bağlantısı yadsınamaz.

Amerika Psikoloji Derneği’ne göre, birliğe inanan insanlar dünyadaki her şeyin birbirine bağlı ve birbirine bağımlı olduğu fikrini kabul ederler. Bir dine mensup olmalarına bakılmaksızın, insanlar daha fazla yaşam memnuniyetine sahiptirler.

Laura Marie Edinger-Schons, “İlahi bir ilke, yaşam, dünya, diğer insanlar ve hatta etkinliklerle bir tanrı olma duygusu çeşitli dini geleneklerde, aynı zamanda farklı disiplinlerden çok çeşitli bilimsel araştırmalarda tartışıldı” dedi. Doktora, Mannheim Üniversitesi ve çalışmanın yazarı. “Bu çalışmanın sonuçları, birlik inancının yaşam doyumuna, hatta dini inançları kontrol etmeye bile önemli bir olumlu etkisi olduğunu ortaya koyuyor.”

Edinger-Schons, Almanya’da yaklaşık 75.000 kişiyi kapsayan iki anket düzenledi. İlk ankette, üniversite ve şirket arasındaki bir işbirliği projesinin bir parçası olarak işe alınan 7.000’den fazla katılımcının, birliğe olan inancını ölçmek için tasarlanmış bir dizi ifadeye yanıt vermeleri istedi. Ayrıca, sosyal bağlılık, doğaya bağlılık ve empatinin yanı sıra yaşam doyumu gibi birliğe ilişkin diğer kavramları ölçen maddelere cevap vermeleri istenmiştir.

Edinger-Schons, birlik ölçeğindeki puanlar ile birlikle ilgili kavramlar arasında anlamlı bir korelasyon bulduğunu, bunun geçerli bir kavram ölçüsü olduğunu ortaya koydu. Daha da önemlisi, yüksek birlik puanlarına sahip kişilerin yaşam hazzı açısından anlamlı derecede daha fazla olduğunu bildirdiğini de öne sürdü.

Birlik puanlarının zaman içinde değişkenlik gösterip göstermediğini veya daha sabit bir yapı olup olmadığını belirlemek için, aynı anketi altı hafta sonra aynı insan grubuna uygulandı. Bunlardan 3 binden fazlası cevap verirken, Edinger-Schons hala birlik inancının önemli ölçüde değişmediğini ve bu nedenle zaman içinde istikrarlı olabileceğini keşfetti. Edinger-Schons “Açıkçası, birlik inançları duruma özgü bir duygu ya da ruh halinden daha fazlası.” Hayata karşı genel bir tavrı temsil ediyor gibi görünüyorlar.” dedi. Edinger-Schons’a göre, yaşamdan bir bütün olarak tatmin olmak kendi başına ödüllendirici olmakla birlikte; araştırmalar, yaşam memnuniyeti yüksek olan kişilerin gençlerde artan akademik performans ve yaşlılıkta daha iyi sağlık gibi bazı ek faydalar yaşadığını göstermektedir.

Edinger-Schons, 67.000’den fazla kişiyi kapsayan ikinci bir ankette, birlik inancının bireylerin yaşam doyumunda dinin etkisinin üzerinde açıklayabildiğine baktı. Din ve yaşam doyumu arasındaki ilişki hakkında çok fazla araştırma yapıldı, ancak işin içinde başka bir şey olup olmadığı merak edildi. Özellikle, Edinger-Schons’un hipotezi, birlik inancının insanların yaşamdan memnuniyetini dinden daha iyi açıklayabileceği yönündeydi. Yaptığı ankette katılımcılar Protestan mezhepleri, Katoliklik, Yahudilik, İslam, Hinduizm ve Budizm gibi çeşitli dini kökenlerinden geldiler. Ayrıca inançlarını tanımlayanların dörtte birinden fazlasının ateist olduklarını söyledi.

Birlik puanları dine göre değişmekle birlikte (Müslümanlar en yüksek medyan puana sahipken ateistler en düşük seviyedeydi). “Ateistlerin örnekteki en düşük birlik inanç seviyelerine sahip olmalarını şaşırtıcı bulmadım ama beni şaşırtan şey, birlik inancının Müslümanlarda en yüksek seviyelere sahip olmasıydı ” dedi. “Birlik inancı dikkate alındığında, dini katılımın yaşam doyumu üzerindeki olumlu etkilerinin çoğu ortadan kalktı” dedi.

Günümüzde pek çok insan yoga, meditasyon, aksiyon sporları ve bir birlik veya akış durumuna ulaşmayı amaçlayan diğer aktiviteleri uygular. Edinger-Schons’a göre, her şeyin birliğine daha genel olan inancı güçlendirmek insanların yaşamlarını iyileştirme potansiyeline sahiptir ve hatta geleneksel dini inançlardan ve yaşam doyumunu arttırma uygulamalarından bile daha etkili olabilir.

Science Blog

Hazırlayan: Yusuf Ziya Çiğdemoğlu

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar