25 Haziran 2024, Salı
spot_img

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik)

STEM Nedir?

STEM, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bilim (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) alanlarındaki üniversite, yüksek lisans eğitimi ve kariyerlerine hazırlamak amacıyla geliştirilmiş bir eğitim programıdır. STEM, konuyla ilgili öğrenmenin yanı sıra, meraklı düşünce, mantıklı akıl yürütme ve işbirliği becerilerini teşvik etmeyi amaçlar.

STEM programlarının amacı, ABD’de nitelikli yüksek teknoloji işçilerinin arzını artırmak, inovasyonu desteklemek, ülkenin küresel rekabet pozisyonunu iyileştirmek ve ekonomik büyümeyi güçlendirmektir. STEM, 2000’lerin başlarında birkaç raporun yayımlanmasının ardından önem kazandı. Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri’nin 2005 tarihli “Rising Above the Gathering Storm” başlıklı raporu, bilim ve teknoloji işlerinin inovasyonu teşvik etme, toplumsal sorunları ele alma ve ABD refahını sürdürme konusundaki önemini vurguladı.

Maryland Eğitim Devlet Departmanı, STEM’in 2012’de geliştirdiği bir tanım içinde, bir STEM programında gereken yedi uygulama veya beceri standardını içeriyordu:

 • İçerik öğrenme ve uygulama
 • İçeriği entegre etme
 • Bilgiyi yorumlama ve iletişim
 • Araştırmaya katılma
 • Mantıklı akıl yürütme
 • Takım olarak işbirliği yapma
 • Teknolojiyi uygun şekilde kullanma

STEM’in Önemi

Yükseköğretimde STEM, öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırır, kariyerleri için hazırlar ve zorlu problemleri çözmek için farklı bilimsel disiplinlerde çalışabilen profesyoneller yaratır.

STEM, birden fazla disiplini entegre eder ve öğrencilere problemleri çözmek için disiplinler arası bilgi kullanma yeteneği kazandırır. Ayrıca, STEM öğrencileri yoğun ve çeşitli bir ders yükü alır ve güçlü bir çalışma etiği geliştirir.

STEM programları, bir deneyimle öğrenme yaklaşımını teşvik eder. Öğrenciler, gerçek dünya projelerine ve gerçek dünya sonuçlarına katılırlar. Örneğin, öğrenciler genellikle üniversite araştırma programlarına katılırlar. Bu yaklaşım, öğrencilere öğrenme fırsatı sunmanın yanı sıra, yeni teknolojinin ve çığır açan araştırmanın gelişiminde aktif bir rol almalarına da izin verir.

STEM programlarına ev sahipliği yapan üniversiteler de fayda sağlar. Programların ürettiği yeni teknolojilerden kredi ve gelir elde ederler. Örneğin, Minnesota Üniversitesi, 2022’de antiviral ilaç geliştirme programını finanse etmek için Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden 66 milyon dolar aldı. Üniversite, bu hibe ödülünü, COVID-19 pandemisine ilk tepkideki yenilikçi çabalarının bir sonucu olarak kazandı.

STEM becerilerine sahip çalışanlara sahip olmak, ABD ekonomisini canlandırır ve ülkenin küresel rekabet gücüne katkıda bulunur. Yeterli bir STEM işgücünü sürdürmek için ABD hükümeti, STEM konularındaki becerilere sahip göçmenlere çalışma vizesi almak için yardımcı olan programlar sunar.


Careers in STEM fields require a variety of skills, depending on the job, though most require critical thinking and problem solving capabilities.

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında ana dal yapmayı düşünmenin birçok nedeni bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

 1. Zorlu bir alan. Eğer öğrenciler kendilerini zorlayan, ilgi çekici bir alan arıyorlarsa, STEM tam da aradıkları alandır.
 2. Daha yüksek ücretli kariyerler. STEM, öğrencilere daha yüksek ücretli işlere yönelme şansı sunar. 2021’de İş İstatistikleri Bürosu, STEM mesleklerinin yıllık ortalama ücretinin, tüm meslekler için ulusal ortalamanın neredeyse iki katı olduğunu bulmuştur.
 3. Etki yaratma şansı. STEM, öğrencilere gerçek dünya problemlerine uygulanabilen ve bu sorunlara yenilikçi çözümler geliştirebilmeleri için araçlar sunar.
 4. Yurtdışı deneyimi. STEM ana dalları genellikle öğrencilere yurtdışında çalışma ve öğrenme imkanı sağlayan programlara sahiptir.
 5. İş güvencesi. STEM becerileri birçok meslekte talep görmekte ve farklı meslekler arasında iyi bir geçiş yapma olanağı sunmaktadır. Çoğu STEM ana dalı, katı problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini gerektirir, ki bu beceriler neredeyse her meslek dalında kullanışlıdır.

STEM Ana Dallarına Örnekler

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında yapılan ana dallar genellikle bilimsel, teknolojik, mühendislik veya matematik alanındaki herhangi bir üniversite ana dalını içerebilir. Ancak, farklı üniversiteler, müfredatlarındaki STEM tanımını farklı şekillerde yapabilir.

Aşağıdaki alanlar genellikle STEM programlarına dahil edilen alanlardır:

 • Bilgisayar bilimi
 • Elektronik ve diğer teknoloji ile ilgili disiplinler
 • Mühendislik
 • Matematik
 • Doğa, fiziksel ve biyolojik bilimler

Aşağıdaki ana dallar da genellikle STEM olarak kabul edilir:

 • Muhasebe
 • Antropoloji
 • Ekonomi
 • Tıp
 • Hemşirelik
 • Siyaset bilimi
 • Psikoloji
 • Sosyal bilimler

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), STEM ana dallarının bir listesini tutmakta ve bunu periyodik olarak güncellemektedir. DHS’ye göre, bir STEM alanı, Eğitim Bakanlığı’nın Sınıflandırma Öğretim Programları taksonomisinde yer alan mühendislik, biyolojik bilimler, matematik, fiziksel bilimler veya ilgili bir alanı içermektedir.

En İyi STEM Kariyerleri

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanındaki ana dallar, özel sektörden kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve hükümete veya askeriye gibi her ekonomi sektöründe temsil edilmektedir. Bu ana dallar, bireylerin ileri derecede dereceler elde etmelerine ve yönetim pozisyonlarını almalarına yol açabilir.

STEM ana dalları, genellikle eğitimli bireylerin yüksek talep gördüğü alanlarda işlere yol açabilir. Bu alanlar şunları içerir:

Bilgi İşlem

 • Bilgisayar sistemleri analisti
 • Veritabanı yöneticisi
 • IT direktörü
 • Ağ yöneticisi
 • Yazılım geliştirici

Mühendislik

 • Ses mühendisi
 • Biyomedikal mühendis
 • İnşaat mühendisi
 • Elektrik mühendisi
 • Petrol mühendisi

Fiziksel Bilim

 • Kimyager
 • Haritacı
 • Tarım teknisyeni
 • Fizikçi
 • Fen öğretmeni

Yaşam Bilimleri

 • Anestezi teknisyeni
 • Klinik araştırma uzmanı
 • Oşinograf
 • Ortodontist
 • Fen öğretmeni

Matematik

 • Muhasebeci
 • Aktüer
 • Ekonomist
 • Finans analisti
 • Matematik öğretmeni
 • İstatistikçi
STEM professionals are paid significantly higher on average than the median salary for all jobs in the U.S.

Kaynak

https://www.techtarget.com/whatis/definition/STEM-science-technology-engineering-and-mathematics

Hazırlayan: Şerife Avşar

İlgili Yazılar

spot_img

Son Yazılar