Vakıf Senedi

TZV

TÜRKİYE ZEKA VAKFI

RESMİ SENEDİ

[  Vakıf Senedi (.doc.zip) ]

Tescil Kararı: Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi
24/11/1995 Gün, E:1995/595, K:1995/89 Sayılı Karar
Resmi Gazete: 20/1/1996 Sayı: 22529

# #