İdari Yapılanma

Başkan

Emrehan Halıcı

Yönetim Kurulu

Emrehan Halıcı
Prof.Dr.Ferhunde Öktem
Prof.Dr.Ziya Selçuk
Prof.Dr.Ayşegül Ataman
Prof.Dr.Şeref Oğuz

Denetim Kurulu

Prof.Dr.Sahir Çörtoğlu
Prof.Dr.Hasan Güran

Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Nihal Sandıkcı

# #