Etkinlik Alanları

İçinde bulunduğumuz yıllar dünyamızda köklü bir değişikliğin yaşandığı, bilginin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve bilgi alt yapısının insan hayatında en belirleyici roller üstlendiği, adeta bir devrimin yaşandığı yıllardır. Bu Bilgi Devrimidir ve Bilgi Çağını başlatmıştır.

Sanayileşme sürecini tamamlayarak sanayi ötesi toplum aşamasını yakalamış olan bilgi toplumlarında en temel öğe insandır. Bilgi toplumunda kitleler önemini bireye, fiziksel güç ise önemini entelektüel güce bırakmıştır.

En temel kaynağı zeka olan entelektüel gücün böylesine önem kazanması, zekanın iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Sebep sonuç ilişkilerini daha iyi kuran, yeni çevre şartlarına daha kolay uyum gösterebilen, doğru ve gerekli bilgiye daha kısa sürede erişebilen ve bu bilgiyi ulaşmak istediği amaç doğrultusunda en verimli kullanabilen yani kısaca daha zeki insanlardan oluşan toplumlar her zaman diğerlerinden ileride olacaktır ve aradaki mesafe büyüyen bir hızla açılacaktır.

Bilgi çağının bu temel gerçeği, genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz için önemli bir fırsattır.

Bu düşünceler ışığında bilgiye, zekaya, insana ve entelektüel değerlere daha fazla önem verilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı 1995 yılında çalışmalarına başlamıştır.

 

Etkinlik Alanları

 
 • 1. Zekanın Değerlendirilmesi

  İnsan zekasının araştırılması, ölçülmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi. Üstün zekalı ve yetenekli kişilerin belirlenmesi ve bu kişilerin desteklenmelerinin sağlanması.

 • 2. Bilgi Toplumu

  Bilgi çağına uyum gösterebilmek üzere bilgi toplumunda sahip olunması gereken yeteneklerin saptanması, geliştirilmesi ve ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesi.

 • 3. Eğitim

  Ezber yerine merak etmeye, soru sormaya ve araştırmaya dayalı, öğretmen yerine öğrenci merkezli, öğrenmeyi öğreten bir eğitim sisteminin oluşturulması ve uygulanması.

 • 4. Yaratıcılık ve Girişimcilik

  Ön yargılardan ve şartlanmalardan uzak, özgür ve farklı düşünen, düşüncelerini yaşama geçirme konusunda istekli, kararlı ve gerektiğinde risk alabilen insanların yetiştirilmesi, özendirilmesi ve desteklenmesi.

 • 5. Bilim ve Sanat

  Bilim ve sanatın her dalında araştıran, özendiren, destekleyen ve ödüllendiren etkinlikler.

 • 6. Yapay Zeka

  Zeki bilgisayar sistemleri oluşturmaya yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama etkinlikleri.

 • 7. AR-GE

  Devletin ve özel sektörün AR-GE’ye daha fazla kaynak ayırmasını, AR-GE kültürünün toplumun her alanına yayılmasını ve araştırmacıların desteklenmesini sağlamaya dönük etkinlikler.

 • 8. Yazılım

  Bilgi ve Zeka ekonomisinin en önemli unsuru olan yazılım endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi.

 • 9. Zeka Oyunları

  Satranç ve diğer zeka oyunlarının yaygınlaştırılması. Ulusal ve uluslararası yarışmalar ve etkinlikler düzenlenmesi.

# #