Haberler

PISA 2015’te BAŞARISIZLIĞIMIZ ARTIYOR

PISA 2015’te BAŞARISIZLIĞIMIZ ARTIYOR

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) 2015 yılı sonuçları açıklandı. “Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta kullanıp kullanamadıklarını ölçme” amacını taşıyan program kapsamında, 72 farklı ülkeden toplam 15 yaşındaki 540 bin gencin çeşitli alanlardaki performansları değerlendirmeye alındı.  Gençler, bilim, okuma ve matematik alanlarında testlere ve ölçüme tabi tutuldu.

Değerlendirmeye geniş çerçevede bakacak olursak en iy skorları TIMMS’ te de olduğu gibi Singapur elde etti. Singapur’u Çin, Japonya ve Estonya takip etti. Listenin sonunda ise Dominik Cumhuriyeti, Cezayir ve Kosova yer aldı. Türkiye de listenin sonlarında yer alan ülkeler arasına girdi.

Türkiye, Fen Bilimleri alanında 70 ülke arasında 52. Sırada, okuma becerilerinde 50. Sırada, Matematik alanında 49. Sıradadır.

Öğerencilerin, Fen bilimlerinde yabancı ve daha karmaşık olguları ve olayları açıklamak için soyut bilimsel fikirleri veya kavramları kullanabilme becerisi, Matematikte, ileri matematiksel düşünme ve akıl yürütme yeteneğine sahip olma, Okuma da ise bir metinde veya grafikte derine gömülü bir kaç bilgiyi bulup düzenlemelerini gerektiren beceriye sahip olma yüksek performans olarak tespit edildi.

Çoğu ülkede, fen bilimleri alanında erkekler kızlardan biraz daha iyi performans göstermiştir. Matematikte çoğu ülkede erkekler, kızlardan daha iyi performans gösterirken; okumada kızlar hemen hemen tüm ülkelerde erkeklerden daha iyi performans göstermiştir.

PISA, eğitim sonuçlarındaki farklılıkların ebeveynlerin sosyal statüleriyle ne derece ilişkili olduğu ve avantajlı-dezavantajlı öğrenciler arasındaki performans farkınıda değerlendiri. Program çerçevesinde, bilim eğitimi alanında en yüksek performansı elde etmenin eğitime en yüksek miktarı harcamaktan geçmediği ortaya çıktı. Araştırma verilerine göre, Japonya, Estonya ve Singapur birçok Batı Avrupa ülkesine göre bu alanda daha düşük miktarda harcama yapmasına rağmen en yüksek performansa sahip.En yüksek eğitim harcaması yapan ülkeler İsviçre ve Lüksemburg’un ise PISA performansları ortalamanın hemen üzerinde seyrediyor. Böylece PISA, dezavantajlı olarak görülen öğrencilerin iyi performans gösterdiklerinide vurgulamaktadır. Ayrıca PISA, okulların ebeveynlerin eğitim ve kariyer hayatına bakılmaksızın, tüm öğrenciler için iyi bir eğitim sağlanması gerektiğini savunmaktadır.

TIMMS raporundan sonra PISA’da da başarısız olduğumuzu görmek bir şeyleri harekete geçirmek için fırsat olmalı.

PISA 2015 Detaylı bilgi için: https://www.oecd.org/pisa/

0

# #