Haberler

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ EĞİTİM MERKEZİ ‘BİLSEM’

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ EĞİTİM MERKEZİ ‘BİLSEM’

Türkiye genelinde 80 ilde 106 merkezde hizmet veren ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 25 bin özel yetenekli öğrenci BİLSEM’de eğitim almaktadır. Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenciler, okul dışı saatlerde yetenekleri doğrultusunda proje ve etkinlik tabanlı eğitim almaktadır. Bu eğitimler disiplinler arası ders içerikleriyle sunulmakta, öğrencilerin ilgi alanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak güzel sanatlar, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarla ilişkilendirerek zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır.

MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ve BİLSEM´in niteliğini arttırma çalışmaları kapsamında akademisyenler ve BİLSEM´de deneyimli öğretmenlerle birlikte yapılmış çalıştaylar sonucunda 19 branşta genel çerçeve planlarının oluşturulduğunu, bu kapsamda etkinlik temelli eğitimin planlarının yapıldığını belirtemektedir. Güngör, BİLSEM´in üniversiteler, bilim merkezleri, müzeler, sanat kurumları, Ar-Ge kuruluşları, TÜBİTAK gibi kurumlarla işbirliğine önem verdiğini de vurgulamaktadır.

BİLSEM’ den nasıl eğitim alınabilir?

“Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama” sürecinin hedef kitlesi ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler olup genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında öğrenci tanılamaları yapılmaktadır.

Eğitime başvuru süreci öğretmenlerin öğrencileri gözlemlemesiyle başlar. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına göre aday gösterdikleri her öğrenci için gözlem formu doldururlar. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilir. Daha sonra öğrenciler İl Tanıma Komisyonlarının belirlediği tarih ve yerlerde grup tarama sınavlarına girerler.

Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin gözlem formlarının E-Okul sisteminde doldurulması 14.11.2016 09.12.2016 tarihleri arasındadır.

İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup taramaları 11 Şubat- 09 Nisan 2017 tarihleri arasında İl Tanılama Komisyonlarının belirleyeceği yerlerde tablet üzerinden yapılacaktır. Tablet uygulamasından ilk defa bu sene yararlanılacaktır. Yeterli performansı gösteren öğrencilerin yetenek alanlarına (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) göre bireysel değerlendirmeleri ise Nisan-Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

*2016-2017 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama Kılavuzuna göre ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin BİLSEM’e kayıtları bu sene kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kaynak: http://meb.gov.tr, http://orgm.meb.gov.tr, https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/11093901_bilim_ve_sanat_merkezleri__20162017_kilavuzu.pdf  

0

# #