Haberler

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARINA DAİR

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARINA DAİR

Toplumsal ve duygusal ihtiyaçların, okulda başarıyı sağlamak için en yüksek öncelik olduğu otizmli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını araştıran raporda belirlenmiştir.

Avustralya Eğitim İhtiyaç Analizi raporu, Melbourne Kongre ve Gösteri Merkezi’nde ki ASPECT Otizm eğitim konferansında 6 Mayıs Cuma günü yayımlandı.

Rapor geçtiğimiz 10 yılda otizm tanısı konmuş çocukların artışıyla birlikte toplumsal ve akademik ihtiyaçların anlaşılmamasıyla ve desteklenmemesiyle beraber yüksek oranda dışlama olduğunu gösterdi.

İki yıllık çalışma, Avustralya’nın tamamında öğretmenlerin, diğer okul personelinin, bakıcı ve ebeveynleriyle birlikte spektrumdaki öğrencilerin içinde olduğu Otizm CRC tarafından görevlendirilmiş 1500 kişiyi inceledi.

QUT Eğitim Fakültesi’nden Dr. Beth Saggers ve Profesör Suzanne Carrington öncülüğündeki araştırmada öğretmenlerin kapsamlı sınıflar sağlamak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bulundu.

“Otistik çocuklarla ilgilenmek için herkese uyan bir yaklaşım etkili değildir.” diyor Profesör Carrington.

Araştırmada okul ihtiyaçlarında faal ve esnek olmanın çocukların ihtiyaçlarına ve diğer öğrencilerin de yararına olduğunu gösteriyor.

Dr. Saggers araştırmanın hem çocukların okul yılları boyunca karşılaştıkları engellerin ve sorunların altını çizerken hem de öğretmenlerin çocukların ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılamak için çalışırken deneyimlediği zorlukları vurguladığını söyledi.

“Gözlenen ebeveynler, eğitimciler, öğrenciler ve uzmanlar büyük bir çoğunlukla sosyo-duygusal iyiliğin otistik çocuklar için okul yıllarındaki başarılarında ana unsur olduğunu gösterdi.” dedi Dr. Saggers.

“Otistik çocuklar, düşünsel yeteneklerinde çeşitlilik gösterir. Zamanlarını organize etmek ve planlamayı, değişimle başa çıkmayı, okul çevresinin toplumsal bağlamını yönetmeyi, zaman zaman sakin kalmayı ve duygularını düzenlemeye çalışmaları onlara zor gelebilir.” “Sosyal beceriyi ve sosyo-duygusal iyiliği destekleyerek, olumlu davranış desteği sağlayarak, planlamada, düzenlemede ve teknolojiyi kullanmada yardım ederek otizmli çocukların kişisel ihtiyaçları ele alınabilir.” “Bu onların sınıf içindeki katılımını ve sorumluluğunu olumlu etkilemeye yardım eder.”

Otizm CRC Eğitim Araştırma Programı, otizme özgü stratejiler sağlamak, spektrumdaki çocukların müfredata ve okul çevresine erişmesine olanak vermek için tüm okul sistemlerini birleştiren bir ulusal çalışmadır.

Avustralya çapındaki araştırma eğitimcilerin, uzmanların, ebeveynlerin ve otizmli öğrencilerin bakış açılarını içeren bütün bölgeleri kapsamaktadır.

Araştırma katılımcılarına bakış:

  • 934 ebeveyn, bakıcı ve akraba
  • Ortalama 15,5 yıllık deneyimli 234 eğitimci
  • 172 uzman – OT, psikologlar, konuşma ve dil terapistleri
  • 11-18 yaşlarında otizmli 107 öğrenci.

(Kaynak: AutismCRC, Needs Analysis Survey)

Okullardaki otizm vakasına bakış:

  • Spektrumdaki çocukların yüzde 70’i normal okullarda eğitilmektedir.
  • Otizmli çocukların yüzde 95’i okullarında kısıtlama yaşamaktadır.
  • Yüzde 6’sı engelleri nedeniyle okula gidememektedir.
  • Yüzde 44’ü özel bir sınıfta ya da normal bir okulda özel bir sınıfta derse katılmaya ihtiyaç duymaktadır.
  • Otizmli çocukların yüzde 86’sının okulda zorluk yaşadığı raporlanmıştır.

(Kaynak: Australian Bureau of Statistics, 2012)

 

 

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160511102647.htm

Çeviren: Merve Seda Yaşar

0

# #