Haberler

OLUMSUZ SINIF ORTAMI ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI KÖTÜ YÖNDE ETKİLİYOR

OLUMSUZ SINIF ORTAMI ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI KÖTÜ YÖNDE ETKİLİYOR

Sağlık ve Sosyal Davranış Dergisi’nin Mart sayısındaki yeni bir araştırmaya göre; yetersiz maddi kaynaklara ve meslektaşları tarafından saygı görmediğini hisseden öğretmenlere sahip olan çocuklar, bu sorunlara sahip olmayan öğrencilere oranla daha fazla ruh sağlığı sorunları sergiliyorlar.

Araştırmaya öncülük eden, Maryland Üniversitesinde sosyoloji profesörü olan Melissa A. Milkie; ‘’ Sosyologlar ve diğer araştırmacılar çalışma ortamlarına ve bu ortamların erişkinlerin ruh sağlığıyla nasıl bağlantılı olduğuna bakarak çok zaman harcadı, ancak biz çocukların refahı ve onların çalışma ortamları, yani okulları ve özellikle sınıfları, arasındaki ilişkiye daha az dikkat ettik. Araştırmamız çocukların ruh sağlığı söz konusu olduğunda, sınıf ortamının gerçekten önemli olduğunu göstermektedir.’’ dedi.

Maryland Üniversitesi’nde sosyoloji doktora adayı olan Catharine H. Warner ile birlikte ‘’ Birinci Sınıf Çocukların Ruh Sağlığı ve Sınıf Öğrenme Ortamları’’ adlı çalışmaya ortak olan Milkie’ ye göre; genel anlamda test puanları gibi akademik sonuçlar açısından, okul kalitesi ve öğretmen etkinliği ölçülmektedir. Fakat Milkie yaptıkları çalışmada daha fazla dikkat edilmesi gereken unsur olarak, okul ve öğretmenlerin de çocukların ruh sağlığını etkilediğini söyledi.

Milkie; ‘’ Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ve davranışsal refahı olan ruh sağlığına çok fazla önem verdiğini düşünüyorum ancak biz toplum olarak neredeyse akademik sonuçlar hakkında konuştuğumuz ve düşündüğümüz kadar, önemli bir eğitim sonucu olan ruh sağlığına odaklanma eğilimine girmiyoruz.’’ dedi.

Çalışma öğretmenleri ve velileri tarafından görüşülen yaklaşık 10.700 birinci sınıf öğrencisinin bir ulusal temsili örneğine dayanır.

Çalışmanın bir parçası olarak, yazarlar sınıf ortamının, ruh sağlığının dört bileşeni olan öğrenme (örneğin; dikkat), dışsallaştırıcı sorunlar (örneğin; kavga), kişilerarası davranış (örneğin; arkadaşlık kurma) ve içselleştirici sorunları (örneğin; endişe ve hüzün) nasıl etkilediğini dikkate aldı.

Yetersiz maddi kaynaklara ve meslektaşları tarafından saygı görmediğini hisseden öğretmenlere sahip olan çocuklar, dört ölçü karşısında daha kötü ruh sağlığı yaşadı.

Maddi kaynaklar kalem ve kâğıt gibi temel öğeler ve müzik aletleri, bilgisayar, sanat materyalleri gibi çocuk dostu donanımlar arasında değişmektedir.

Milkie; ‘’ Çocuklar çevreleri tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceği ya da ümidini kaybedebileceği için kaynak yetersizliği olan bir sınıfta bulunmak onların ruh sağlığını kötü bir şekilde etkileyebilir. Öğretmenlerin temel unsurları eksik olduğundan dolayı uygun bir şekilde ders veremediklerinde, cesaretleri kırılabilir ya da sert olabilirler.’’ dedi.

Milkie; meslektaşları tarafından saygı görmediğini hisseden öğretmenlere sahip olan öğrencilere ilişkin, onların üzerinde yavaş yavaş olumsuz etki olduğunu belirtti.

Milkie; ‘’ Öğretmen için meslektaşlarından, müdür de dahil olmak üzere, ihtiyaç duydukları destek ve teşviği almak büyük olasılıkla çocukların gelişmesine yardımcı olan sınıf ortamı oluşturmanın mümkün olup olmayacağı için önemlidir. Eğer öğretmenler meslektaşlarından ihtiyacı olan desteği alamadıkları için aşırı strese girerlerse, bu stres çocuklara aktarılabilir.’’ dedi.

Çalışma birinci sınıf öğrencileri üzerine odaklanırken, Milkie büyük çocuklar için benzer sonuçlar bekliyor. Milkie; ‘’ Büyük çocuklar için farklı bulgular olsaydı sürpriz olurdu, ancak bizim çalışmamız sadece birinci sınıf öğrencilerini göz önünde bulunduruyor bu yüzden emin olamayız .’’ dedi.

 

Kaynak:  https://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110309073717.htm

Çeviren: Elif ÖZKAN

0

# #