Haberler

ZEKİ İNSANLAR DA BAŞARISIZ OLABİLİR Mİ?

ZEKİ İNSANLAR DA BAŞARISIZ OLABİLİR Mİ?

Oldukça zeki insanların dahi o ya da bu sebeple akademik ya da sosyal yaşantılarında her daim başarılı olamadıkları bilinir. Pek çoğumuza şaşırtıcı gelebilecekbu durumun sebepleri arasında sıralananlara bir göz atalım.

Onlar da başarısız olabilir, çünkü;

 1. Motivasyon Eksikliği: Eğer bir kimsenin yeteneğini kullanmak adına herhangi bir motivasyonu bulunmuyorsa, bu yetenek işe yaramayacaktır. Motivasyon dışsal ve içsel kaynaklara dayanabilir. Dışsal motivasyon süreksiz ya da geçici olabilirken; içsel motivasyon başarıda daha sürekli bir etki yaratacaktır.
 2. Dürtü Kontrolünden Yoksunsa: Doğası gereği dürtüsellik, optimal başarı sağlayan önemli bir etken olarak görülür. Fakat, bazı insanların herhangi bir problemin çözümü için tüm zihinsel kapasitelerini kullanmak yerine, akla gelen ilk çözüm yolunu seçmeleri hatalı olacaktır.
 3. Azmetme ve azmi sürdürebilmekten yoksunsa: Bazı insanların çok çabuk vazgeçebildikleri yeterince çabalamadıkları bilinir.
 4. Yanlış Becerilerin Kullanılması: Belli görevlerde kullanmaları gereken becerilerin kullanılmaması.
 5. Düşünceyi eyleme geçirme konusundaki beceri eksikliği: Bazı insanlar çok fazla güzel düşünceye sahip olabilirler. Fakat bunların hayata geçirilememesi oldukça büyük bir hatadır.
 6. Sonuç/ürün odaklı davranamama: Bazıları süreç konusunda o kadar kaygılı olurlar ki, aktif bir sonuç elde etmek giderek zorlaşır.
 7. Görevleri tamamalama konusundaki beceri eksikliği: Nereden başlayacağını bilememe veya detaylarda boğulma hatayı beraberinde getirecektir.
 8. Herhangi bir konuda ön ayak olamama: Bir proje başlatma konusunda başarısızlık.
 9. Başarısızlıktan korkma: İnsanlar her zaman en yüksek performansa ulaşamayabilir; bunun sebebi de hayatın çeşitli zorluklarından başarısız olurum düşüncesiyle kaçmak olarak belirtiliyor.
 10. Ağırdan alma: Bazı insanlar baskı altında olmadıkları sürece bazı işleri tamamlayamazlar.
 11. Aşırı kendine acıma: Bazı insanlar zamanlarının çoğunu kendilerine üzülerek geçirebilirler.  Asıl problemi aşmaya çalışmakla uğraşmazlar.
 12. Aşırı bağımlılık: Bazı insanlar, bir şeyleri onlar adına yapacak insanlara oldukça fazla ihtiyaç duyarlar.
 13. Kişisel zorluklar içerisinde boğulma:  Bazı insanlar kendi kişilsel zorluklarını, yapmaları gereken şeylerin önünde büyük bir engel olarak görürler.
 14. Dikkat dağınıklığı ve konsantrayon eksikliği: Bazı çok zeki insanların bile dikkat uzamları oldukça kısa olabiliyor.  
 15. Hazzı erteleme güçlüğü: Doyumsuz bir ödül arzusu olabilir.
 16. Tek tek ağaçlar yüzünden tüm ormanı görememe:  Bazı insanlar, detaylar konusunda oldukça takıntılı olabildikleri için geniş perspektifle bakamayabiliriler.
 17. Kritik, anatik düşünme ve yaratılıcık, sentetik düşünme arasındaki dengede sorunların olması: Hangi durumda hangi düşünme bcerisinin işe yarayacağına karar verebilmiş olması gerekli görülür.
 18.  Çok az ya da çok fazla özgüven: Oldukça az özgüven, halihazırda var olan yeteneklerin kemirilmesine sebep olacaktır. Çok fazla özgüven ise, kişinin herhangi bir yanlışını kabul etmesini engellerken; kendini geliştirebilmesinin de önünü tıkayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sternberg, R. (1994). In search of the human mind. New York: Harcourt Brace.-

0

# #