Haberler

Zeka ve Yetenek Kongresi, 21 Aralıkta Ankara’da toplanıyor.

Zeka ve Yetenek Kongresi, 21 Aralıkta Ankara’da toplanıyor.

Zeka ve Yetenek Kongresi, 21 Aralıkta Ankara’da toplanıyor. 

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Zeka ve Yetenek Kongresi, 21 Aralık 2013 tarihinde, TBMM Toplantı Salonunda bir araya geliyor. Kongrede üstün zekâya, üstün yeteneğe sahip bireylerin karşı karşıya olduğu sorunlar, konunun farklı taraflarının katılımıyla tartışmaya açılacak.

Dünyaya gelen her 100 bebekten 2’si üstün bir zekâya sahip…

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli birey sayısının toplam nüfusa oranı, Dünya Sağlık Örgütünün verileri doğrultusunda ülkeden ülkeye değişiklik göstermiyor. Bir başka deyişle, diğer bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de dünyaya gelen her 100 bebekten 2’si üstün bir zekâya, üstün bir yeteneğe sahip olarak doğuyor. Ancak bu bireylerin tespit edilmesi, desteklenmesi, özel programlar çerçevesinde eğitilmesi, istihdamlarının sağlanması söz konusu olduğunda, önümüzde, diğer birçok ülkeye kıyasla çok daha uzun bir yol var. Son dönemde, bu yönde kayda değer adımlar atıldı. TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından konuya ilişkin komisyonlar oluşturuldu, raporlar hazırlandı, stratejiler geliştirildi. Ancak üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireylerin potansiyellerini hayata geçirmeye yönelik daha somut, daha kararlı adımlar atılması gerekiyor.

Bu amaçlarla 21 Aralık 2013 tarihinde, Türkiye Zeka Vakfı tarafından Zeka ve Yetenek Kongresi düzenleniyor. Açılışını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yapacağı Kongrede üstün zekâlı, üstün yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin sorun ve önlemlerin toplu olarak ele alınması amaçlanıyor. Bu çerçevede kongre, söz konusu bireylerin ve yakınlarının yanı sıra kamudan, sivil toplumdan, akademiden çeşitli tarafları bir araya getirecek; ortak çalışma ve tartışma platformları oluşturacak.

“Tüm zeka testleri kalksın” Prof.Dr.Kamil Özerk

Kongre aynı zamanda Norveç Oslo Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Özerk’i konuk edecek. Eğitim üzerine alışılmışın çok dışında olan yaklaşımlarıyla dikkat çeken Özerk’in bazı konferanslarında zeka testlerinin kalkmasına ilişkin önerileri var. Prof.Özerk’in Üstünlüğe Eleştiri başlıklı konuşması; yenilikçilik, yaratıcılık ve yetenek geliştirme üzerine somut gözlemlerini de kapsıyor.

Konunun tarafları tartışıyor…
Kongre kapsamında aynı zamanda üç ayrı tartışma oturumu düzenlenecek. “Zeki ve Yetenekli Olma: Beklenti ve Eleştiriler” başlığını taşıyan ilk tartışma oturumuna Prof. Dr. Ferhunde Öktem başkanlık edecek. Serbest kürsü oturumunda ise katılımcılar, görüş ve beklentilerini, konunun çeşitli taraflarını oluşturan diğer Kongre katılımcılarıyla paylaşma imkânına sahip olacaklar.

Kongrenin akademisyenlerinden biri de Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanı, Türkiye Zeka Vakfı yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk. Prof.Selçuk, Türk eğitim sistemine yaptığı yerinde tespitlerle alanının önemli isimlerinden.

Zeka ve yeteneğin bilim/teknoloji/sanat üretimindeki etkisi…

Kongrenin açılış konuşmasını yapacak olan Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, “Zeka’nın Önemi” başlıklı konuşmasında zeka ve yeteneğin bilim/teknoloji/sanat üretimindeki etkisine vurgu yapacak ve her yaştaki insan için zekânın ve zihinsel yeteneklerin önemine dikkat çekecek.

Kongrenin kapanışı, Türkiye Zeka Vakfı’nın en büyük etkinliklerinden biri olan Türkiye 18.Zeka Oyunları Yarışması OYUN 2013’ün final ve ödül töreniyle birlikte saat 18.30’da aynı salonda gerçekleştirilecek.

www.kongre.tzv.org.tr

 

08:30 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:15 Açılış Konuşmaları
Emrehan Halıcı, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı
Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı
10:15 – 10:30 Kahve Molası
10:30 – 12:30 Tartışma Gündemi 1: “Zeki ve Yetenekli Olma: Beklenti ve Eleştiriler”
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ferhunde Öktem
Oturum Konuşmacıları:
Tuna Çaloğlu

TEVİTÖL Mezunu,
Üniversite ÖğrencisiDoç. Dr. Sait Uluç
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğretim ÜyesiZafer Çalım
Ebeveyn

Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Tanısı Almış Öğrenciler, Öğretmenleri ve Aileler.

12:30 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:00 Çağrılı Konuşmacı
[Prof. Dr. Kamil Özerk “Üstün’lüğe Eleştiri”]
14:00 – 14:15 Kahve Molası
14:15 – 16:15 Tartışma Gündemi 2: “Zeka ve Yetenek Alanında Kamu Politika ve Uygulamaları”
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk
Oturum Konuşmacıları:
Prof. Dr. Mustafa Baloğlu
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim,
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel MüdürüDr. Selçuk Özdemir
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı,
Eğitim Araştırmaları MüdürlüğüOsman Çakır
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Ayşegül Ataman
Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

16:15 – 16:30 Kahve Molası
16:30 – 18:30 Tartışma Gündemi 3: Serbest Kürsü
[İzleyici Görüşleri, 3’er dakika]
18:30 Kongre Kapanış ve Türkiye 18.Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni
İkram

 

0

# #