Haberler

Sosyal Etkileşim ve Takım Çalışması Zekayı Etkiliyor Mu?

Sosyal Etkileşim ve Takım Çalışması Zekayı Etkiliyor Mu?

Yeni bir çalışma zekânın ve beyin büyüklüğünün evriminde, işbirliği ve takım çalışmasının etkisine ilişkin bir kanıtı daha ortaya koydu.

Araştırmacılar,  yapay beyinlere sahip yapay organizmaların olduğu bir bilgisayar modeli oluşturuyor ve “Tutuklular Dilemması[1]” gibi sosyal etkileşimi içeren bir oyun tasarlıyorlar. Bu oyun için elli adet basit beyin kullanılıyor.

Oyun bir yarışma gibi muamele görüyor ve beyinler yarıştırılıyor; tıpkı gerçek yaşamda da başarılı bireylerin ödüllendirilmesi gibi… Bu dijital organizmaların en iyilerine -ki bunlar da oyunlarda ne kadar yüksek puan aldıklarına ve beyinlerinin büyüklüğü için ne kadar az ceza aldıklarına göre belirleniyor- yeniden üreme ve organizmaların gelecek kuşaklarını oluşturma izni veriliyor.

Dijital organizmaların kendi modelleri içerisinde (deney ortamında) evrilmelerine izin verildiğinde, daha büyük beyinler için daha güçlü bir seçilim söz konusu oluyor. Şöyle ki; daha geniş ve daha zeki olan beyinlere yönelik bu güçlü seçilim, sosyal grupların ilk işbirliğine başladığı sırada meydana geliyor. Oluşturulan dijital organizmalarda ise kendi topluluklarının ilk işbirliği geliştirmeye başladıklarından itibaren daha karmaşık beyinlere doğru evrilmeye başladıkları görülüyor.

70’li yılların ortalarından beri sosyal etkileşimin zekânın evriminde önemli bir yere sahip olduğu düşünülürken, bu hipotezin desteklenmesi, daha sosyal hayvanlardaki beyin büyüklüklerinin gözlenmesine ilişkin korelatif çalışmalarla olmuştur.

Bu çalışmayla, yapay zekanın evrimleştiği modellerin, bizim kökenlerimize ilişkin biyolojik soruları cevaplama konusunda faydalı olacağı söyleniyor.

-ScienceDaily-


[1] Tutuklular Dilemması(İkilemi): Oyun teorisinde ve sosyal psikolojide işbirliği ve rakabet modeli olarak bilinir. İki suç ortağının ayrı odalarda sorgulanması durumunda sonucu itiraflar değil, sanıkların birlikte mi yoksa tek başlarına mı hareket edecekleri belirlemektedir.

0

# #