Haberler

Otizmin Beyindeki Etkisi Yaşa Bağlı Olarak Farklılık Gösteriyor

Otizmin Beyindeki Etkisi Yaşa Bağlı Olarak Farklılık Gösteriyor

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada, Otizm Spektrum Bozukluklarının, çocukların ve yetişkinlerin beyin aktivitesini farklı etkilediği belirlendi.

Araştırma yürütücülerinden Daniel Dickstein, yaptıkları çalışmada kullandıkları yeni teknik ile çocuklarda ve yetişkinlerde otizme bağlı değişiklikleri doğrudan karşılaştırabildiklerini belirtiyor. Otizm çerçevesinde, beyin aktivitesindeki değişikliklerin sadece çocuklukta görülüp bitmediğine vurgu yapan Dickstein, gelişimin devam ettiğini belirtiyor.

2007’de geliştirilen yeni program ile davranışsal ve biyolojik işaretleri belirlemek hedefleniyor. Bu amaçla, belli testler ve görüntüleme çalışmaları kullanılıyor. Özel bilgisayar oyunları, manyetik rezonans beyin görüntülemeyi (MRI) de içeren beyin tarama çalışmalarının birlikte kullanımı ile Dickstein, otizmin tanı ve tedavisinde oldukça spesifik ve etkili olunabileceğini umduğunu belirtiyor.

Çalışma bulguları doğrultusunda, yüzlere bakma gibi sosyal görevlerde, otizmli çocuklarda otizmli yetişkinlere oranla daha az beyin aktivitesi bulunduğu saptanıyor. Sağ hipokampus (görsel hafızadan sorumlu) ve superior temporal girusu içeren beyin bölgelerinde farklılık gözleniyor.

Beyin görüntüleme çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, hipokampusteki değişikliklerin otizmli çocuklardaki ayırd edici yönünü vurgulayan Dickstein, otizmde beyin temelli tedavilerin önemine ağırlık verilmesi gerektiğinin üstünde duruyor.

-sciencedaily-

0

# #