Haberler

Olumlu Olmak Beynimizi Nasıl Etkiliyor?

Olumlu Olmak Beynimizi Nasıl Etkiliyor?

Olumlu ve olumsuz duygular beynimizi etkiliyor, ama nasıl?

Genellikle olumlu duygular, olumsuz duygulardan daha farklı işlemektedir. Korku, stres, endişe, öfke gibi duygular odaklanmayı daraltır, konsantrasyonu kısıtlar. Olumsuz duygular, bilişsel yetkinlikleri de azaltır. Buna karşılık, pozitif duygular tam tersini yapar. Mutlu ve iyimser hissettiğimiz zaman, bireysel odaklı görünümden ziyade kapsamlı odaklanmaya sahip oluruz.

Ne kadar yoğun baskı altında kalırsak, performansımız ve düşünme şeklimiz o kadar olumsuz etkilenir.

Stresli olduğumuzda ya da korktuğumuzda; net düşünmede, başkalarını koordine etmede, yeni fikirler ve işler ortaya çıkarmada problem yaşarız. Var olan rutin durumlarda bile konsantrasyonumuz olumsuz şekilde etkilenir.

Liderlerin çalışanlarıyla iletişim kurarken olumlu yaklaşımı tercih etmesi, çalışanlarının ruhsal durumlarına ve performanslarına katkı yapar. Bu katkıların ne kadar büyük olabileceği şaşırtıcıdır. Daniel Goleman’ ın yazmış olduğu “Social Intelligent: The New Science of Human Relationships” adlı kitapta bu durumun birçok örneğine ve açılımına erişebilirsiniz.

Yapılan bir araştırmaya göre, olumsuz geri bildirim, yumuşak bir ses tonu ile yapıldığı zaman bile olumlu algılanabiliyor. Aynı zamanda olumlu geri bildirim, olumsuz bir tonlama ile yapıldığında ise olumsuz olarak algılanabiliyor.

Ek olarak çalışanlarla paylaşılan olumsuz geri bildirimin ve olumsuz tartışmaların suçluluk duygusunu, korku ve endişeyi arttırdığı görülüyor.

Boyatzis tarafından lise öğrencilerinin yaşamıyla ilgili yapılan araştırmaya göre, olumlu yaşantıya odaklanılan grupta, 10 yıla umutla bakan kişilerin liseden daha fazla verim aldıkları gözleniyor. Öteki grupta olan, lise yaşantısına stres ve endişeye odaklı bakanlarda ise, birkaç yıl boyunca performanslarında düşüşler, aşırı yüklemeler ve sorunlar ortaya çıktığı belirtiliyor.

http://www.fastcompany.com/
Belle Beth Cooper

0

# #