Haberler

Mesajlama ve Sosyal Medya Kullanımı Akademik Performansı Düşürüyor Mu?

Mesajlama ve Sosyal Medya Kullanımı Akademik Performansı Düşürüyor Mu?

Üniversite öğrencileri arasında oldukça yaygınlaşan iletişim araçları ve sosyal medya kullanımı, -mesajlaşmaktan, telefonda konuşmaya ve Facebookta durum güncellemeleri yapmaya kadar- akademik başarıyı baltalıyor mu?

Emerging Adulthood dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, üniversiteye yeni başlamış kadın öğrenciler, günlerinin neredeyse yarısını bir tür kitle iletişim aracı kullanarak geçiriyor. Merak edilen nokta, bu durum öğrencilerin derslerini ne derece etkiliyor?

Araştırmacılar genel anlamda medya kullanımı ile ağırlıklı not ortalamasının düşüklüğü ve diğer akademik olumsuzluklar arasında ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

Walsh ve ekibi yapılan yeni araştırma dahilinde, üniversiteye yeni girmiş 483 kadın öğrenci ile çalışıyor. Araştırmacılar, öğrencilere, yazılı ya da görsel medya formlarının kullanımlarının yanında akademik sorunlara ilişkin sorular soruyor. Katılımcılardan aynı zamanda Güz ve Bahar dönemine ait ağırlıklı not ortalamaları isteniyor.

Günlerinin neredeyse yarısını özellikle mesajlaşmaya ve sosyal medya kullanımına ayırdığı öğrenilen kadın öğrencilerin akademik performanslarının düştüğü görülüyor. Araştırmacılara göre, sosyal medya kullanımına bunca zaman ayıran bir öğrencinin; derse katılma, verilen görevi tamamlama gibi sorumluluklarını yerine getiremediği bildiriliyor.

Telefon ve internet gibi ileşitim araçlarından öğrencileri tamamen ayırabilmenin mümkün olmadığını belirten araştırmacılar, akademisyenlerin bazı görevleri hatırlatmak veya bazı dökümanları paylaşamak, öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla işbirliğine yönelik iletişim kurmalarını sağlamak  adına bu iletişim araçlarını derse entegre etmeyi hedefleyebileceklerini belirtiyor.

Yalnız yine de, lise öğrencilerinin özellikle sınıftayken, ders çalışırken, belli bir görevi tamamlarken sosyal medya kullanımına ara vermeleri gerektiğinin üzerinde duruyorlar.

Her şeye rağmen, internette gazete okumanın ve müzik dinlemenin akademik performansı olumlu etkileyebileceği  umuluyor.

-sciencedaily-

0

# #