Haberler

Matematik Anksiyetesi Kâbusa Neden Olabiliyor?

Matematik Anksiyetesi Kâbusa Neden Olabiliyor?

Chicago Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, öğrencilerin matematik dersiyle ilgili endişe ve korkularının oldukça erken yaşlara, hatta 1. sınıfa dayandığını ortaya çıkıyor. Özellikle yüksek düzeyde başarılı olan öğrencilerin bu korkuları yüzünden zarar gördüğü bildiriliyor.

“Zihinsel bloknot” olarak tabir edilen çalışma, belleği; geçici bir süre için herhangi bir bilgi ile çalışabilmemize olanak sağlayan ve IQ’nun yapı taşlarından olan önemli bir yapı olarak tanımlıyor.

Matematik alanına ilişkin endişelerin çalışma belleğini hasara uğrattığı bilgisinden hareketle araştırmacılar  öğrencilerle bu etki üzerine çalışma yapıyorlar. 1. sınıfa giden 88 öğrenci ile 2. sınıfa giden 66 öğrenci araştırmaya katılıyor. Öğrencilerin akademik becerileri, çalışma belleği kapasiteleri ve matematik korkuları ölçülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, yüksek düzeyde başarılı öğrencilerin, orta ile yüksek dereceler arasında matematik anksiyetesi olduğu belirleniyor. Daha düşük başarılı öğrencilerde de matematik anksiyetesi gözleniyor fakat bunun, onların performansını etkileyecek düzeyde olmadığı belirtiliyor.

Daha düşük başarılı olan öğrencilerde;  daha düşük çalışma belleği kapasiteleri olduğu ve bu çalışma belleğinin anksiyeteden o kadar da etkilenmediği belirleniyor. “Çünkü, onlar kendilerine daha basit çözüm yolları buluyorlar; örneğin parmaklarıyla saymak gibi…” şeklinde açıklanıyor.  İronik olarak, düşük performanslı çocuklar, bir problemi çözerken çalışma belleklerini yeterince kullanmıyorlar. Dolayısıyla da endişelendikleri zaman çalışma belleklerinde herhangi bir sıkıntı yaratmıyor.

Erken dönemde gelişen matematik anksiyetesinin kartopu etkisi şeklinde giderek artacağını belirten araştırmacılar, bu etkinin önceleri matematikten kaçınma ve en nihayetinde yapmayı reddetme olarak karşımıza çıkabileceği üzerinde duruyor.

Bu Anksiyeteyle Başa Çıkılabilir

Fakat bu durumun umut vaad eden tarafı da şu ki; anksiyete farkedilebildiği, düzenlenebildiği ve yeni açılardan bakabilme becerisi kazanılabildiği takdirde matematik performansında olumlu bir artış gözlenebileceği belirtiliyor.

Anksiyetinin farkına varılabilmesi ve farklı bakış açıları kazanabilmek için, öğrencilerin matematik ile ilgili endişelerini önceden yazıya geçirmelerinin olumlu etkisi olabileceği belirtiliyor.

Daha küçük yaştaki çocuklar için ise, duyguları dışavurmaya yarayacak yazılar yerine, resim çizmelerinin etkili olabileceği vurgulanıyor.

Aynı zamanda öğretmenlerin de bu korkuların giderilebilmesi için öğrencilere yardımcı olmaları gerektiği önemle belirtiliyor.

-sciencedaily-

0

# #