Haberler

Kahvaltı, Çocukları Daha Akıllı Yapar Mı?

Kahvaltı, Çocukları Daha Akıllı Yapar Mı?

Pensilvanya Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde yapılan bir araştırmada, düzenli olarak kahvaltı yapan çocuklarda total, sözel ve performans zeka puanlarının düzenli kahvaltı yapmayanlara göre daha yüksek olduğu belirleniyor.

Kahvaltı tüketimi ve IQ arasındaki ilişki üzerine Çinde yapılan ilk çalışma, 6 yaşında 1,269 çocuk katılımcı ile yürütülmüştür. Düzenli olarak kahvaltı yapmadığı bilinen çocukların zeka testleri sonucunda sözel IQ’larında  5.58 puanlık, performans IQ’larında  2.50 puanlık, total IQ’larında da 4.6 puanlık bir düşüklük tespit ediliyor. (Çalışmada sosyodemografik alanda 7 karıştırıcı değişkenin kontrol altında tutulduğu belirtilmektedir.)

Araştırmacılar, çocukluk çağının beslenme düzeni  ve yaşam stiline ait belli örüntülerin oluşması açısından oldukça kritik olduğunu vurguluyorlar.

Aynı zamanda 6 yaş, bilişsel becerilerin hızla gelişim gösterdiği bir dönemdir. Beslenme ve belli çevresel etmenler de bu gelişimde oldukça önemli rol oynar.

Araştırmacıların bellirttikleri üzere, bilinmesi gereken en önemli husus; bütün gece aç kaldıktan sonra sabah yapılan kahvaltı beyne önemli bir “yakıt” sağlamaktadır. Elbette kahvaltı sırasındaki ailesel etkileşim de bu bilişsel gelişimi desteklemek konusunda önemlidir.

 

-sciencedaily-

0

# #