Haberler

İyi Haber: Migren Başınızı Ağrıtıyor, Beyninizi Değil

İyi Haber: Migren Başınızı Ağrıtıyor, Beyninizi Değil

Migrenin günümüzde, kadın popülasyonunun %20’sinde etkili olduğu biliniyor.

Saatleri hatta günleri kâbusa çeviren bu ciddi baş ağrılarına ilişkin halen pek çok cevaplanmamış soru bulunuyor. Önceki çalışmalar migrenin inme ve yapısal beyin lezyonları oluşturma riskini arttığını gündeme getirmiştir. Fakat migrenin demansa ya da bilişsel zayıflamalara yol açıp açmadığı halen merak konusudur.

Brigham&Women’s Hospital (BWH) çalışmasına göre, migren ve bilişsel zayıflama arasında bir ilişki bulunmadığı tespit ediliyor.

British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan çalışmada, Pamela Rist’in açıklamasına göre, “Migren ve bilişsel zayıflama arasında ilişki olup olmadığına yönelik yapılan önceki çalışmalarda, küçük ve tanımlanamayan bir bağlantıdan bahsedilmekteydi. Yaptığımız çalışma ise, migren hakkında bir sonuca varabilmek için oldukça geniş. Elde edilen bulgular doğrultusunda, migrenin bilişsel zayıflamayla bir bağlantısı bulunmamıştır.”

Araştırma ekibi, 45 yaş üstü, 40,000’e yakın kadın hastayı analizden geçiriyor ve bu çalışma, migreni olduğu belirlenen 6,349 kadın hasta ile yürütülüyor. Katılımcılar dört gruba ayrılıyor: Migren öyküsü bulunmayan hastalar, kısa süreli nörolojik semptomlu-özellikle görsel alanda- migreni olan hastalar, nörolojik semptomu olmayan migrenli hastalar, geçmiş migren öyküsü bulunan hastalar. Katılımcılara bilişsel test uygulanıyor ve test ölçümleri iki yıl boyunca aralıklı olarak 3 kez tekrarlanıyor.

Bulguları yorumlayan Rist’in, “Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, bilişsel zayıflık oranlarında herhangi bir istatistiksel farklılığa rastlanmamıştır.” dediği belirtiliyor. Bu bilginin hem doktorlar hem de hastalar için oldukça yararlı olabileceğini de ekliyor.

Migren ile ilgili halen cevapsız pek çok soru bulunduğuna dikkati çeken araştırmacılar, migrenin beyindeki sonuçları üzerine daha çok çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

-sciencedaily-

0

# #