II. Bilişim Şurası

Ülkemizi “Bilgi Toplumu”na dönüştürme hedefini gerçekleştirmek için , 1.Bilişim Şurası’ndan bugüne kadar yapılanları gözden geçirmek ve gelişmeler doğrultusunda yeni önerileri belirlemek üzere, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik’in eşgüdümünde, ilgili sivil toplum örgütlerinin düzenlemesi ve kamu kurumlarının katkılarıyla, 2. Bilişim Şurası toplantısı 10-11 Mayıs 2004 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Koıngre merkezinde yapıldı.

Şura, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Zeka Vakfı ile TÜBİTAK, DPT, Türk Telekom ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlendi. Türkiye Bilişim Şurası Düzenleme Kurulu’na Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı başkanlık etti. Şuranın sekreteryası Türkiye Zeka Vakfı tarafından yürütüldü.

Türkiye’yi dünyadaki en rekabetçi Bilgi Ekonomilerinden bir tanesi haline getirebilmek ve Bilgi Toplumuna dönüştürmek üzere alınan kararlardan oluşan Türkiye 2. Bilişim Şurası SONUÇ BİLDİRGESİ 11 Mayıs 2004 saat 17:00’da Ankara, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde Şura Düzenleme Kurulu tarafından kamuoyuna okundu.

# #