Haberler

Gerilim Beyin Aktivitesini Harekete Geçiriyor

Gerilim Beyin Aktivitesini Harekete Geçiriyor

Kolombiya ve New York’ta bulununan iki üniversitenin işbirliği ile yapılan ve Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmada, görsel ve işitsel uyaranlar ile bu uyaranlara verilen duygusal tepkilerin beyin aktivitesiyle bağlantıları araştırılıyor.

Çalışma bulguları, film ve televizyon prodüktörlerinin, seyircilerin hangi sahnelere daha çok tepki verdiklerini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek gibi görünüyor.

Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmacılar, seyirciyi uyarıcı, tetikte tutan sahneler ile beyin aktivitesi arasında oldukça yüksek korelasyon olduğunu ifade ediyorlar.

Çalışma 20 katılımcı ile gerçekleştiriliyor. Katılımcılara üç farklı film sahnesi izletiliyor ve bu sıradaki beyin dalgalarını görebilmek amacıyla elektroensefalografi (EEG) ölçümleri alınıyor. İzletilen sahnelerden biri Alfred Hitchcock “Bang! You’re Dead.” filminden; diğeri Sergio Leone’s “The Good, the Bad and the Ugly,” filminden alınan yüksek dram içerikli anların olduğu ve izleyici tepkilerini harekete geçirmesi beklenen sahnelerdir. Sonuncu sahne de kampüs ortamına geçen amatör bir filmden alnıyor. Bu sahene kontrol amaçlı kullanılıyor.

EEG ölçümlerinde, dikkatlilik ilgili çalışma yapılırken önem verilen alfa dalgasının salınımdır. Alfa dalgaları güçlü olduğu sırada kişinin daha rahat olduğu gözlenir. Dalgaların salınımı düştüğü sırada kişilerin daha dikkatle sahneleri takip ettikleri görülür.

Bu film sahneleri değerlendirildiğinde, güçlü görsel ipuçlarının olduğu sahnelerde yüksek beyin aktivitesi tespit ediliyor. “Bang! You’re Dead” filminde silahın ekrana oldukça yaklaştığı sahnede ve aynı zamanda ürkütücü bir fon müziği ile birlikte beyin aktivitesinin arttığı gözleniyor.
Hikaye karmaşıklaşmaya başladığı sırada, izleyicinin herhangi bir duygusu uyarılmadığında ise daha düşük beyin aktivitesi olduğu görülüyor.

Hararetli ve gergin sahnelerle beyin aktivitesi arasında korelasyon olduğunu gösteren araştırmacılar, şimdi de bu aktivasyonun beynin hangi bölgesinde olduğunu bilmek istiyorlar. EEG ölçümleri ile birlikte manyetik rezonans görüntüleme çalışmaları da işin içerisinde giriyor.

Ek olarak araştırmacılar, Amerika drama serilerinden “The Walking Dead “ filmini izlerken gençlerin sosyal medya kullanımı ile beyin akitvasyonları arasında korelasyon olup olmadığını inceliyorlar.
Twitterın bu aşamada kullanılmasının önemli olduğunu düşünülüyor. Pozitif veye negatif tüm tepkilerin oradan takip edilebileceğini belirtiyorlar.

-ScienceDaily-

0

# #