Haberler

Gençleri Sporla Koruyun

Gençleri Sporla Koruyun

8. ve 12. sınıflar arasında, okul spor takımlarından birinde yer alan bir ergenin daha az stresli olduğu, zihinsel sağlığının diğer akranlarına oranla daha olumlu geliştiği belirleniyor. Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma sporun bir kez daha zihinsel sağlığa faydalarının altını çiziyor.

Son dönemlerde yapılan araştırmada, okulda yapılan sporun; ergenlerin okul ile olan bağlarını güçlendirdiğini gösteriyor. Aynı zamanda, akranları ve koçları ile sağlıklı iletişim kurabiliyor ve onlarla sürekli irtibat halinde kalabiliyorlar. Bu sayede sosyal çevrelerinin gelişiminde sporun katkıda bulunduğu gözleniyor.

Toronto Üniversitesi araştırmacılarından Catherine M. Sabiston’un ifadesine göre; ‘Okul idarecileri, ergenlerin sportif faaliyetlere katılımlarını oldukça önemsemelidir. Bu faaliyetlerin uzun dönemli etkileri mevcuttur. Araştırma, okulda yapılan sportif faaliyetlerin 12- 17 yaşları arasındaki gençlerin zihinsel sağlıklarını belli bir süre koruyabildiğini gösteriyor.’

Günümüzde yüzdesi 23 ila 40 arasında değişen bir oranla gençlerin yüksek stres altında oldukları belirleniyor. Çoğunlukla mutsuzluk, hiçbir şeyden zevk alamama ve keyifsizlik gibi depresif belirtiler gözlenebiliyor. Araştırmacılar, okuldaki spor faaliyetlerinin ergenleri bu durumlardan koruyabileceğini öne sürüyor.

10 okulda yaklaşık 850 öğrenci ile yapılan çalışmada, öğrencilerin her sınıf düzeyinde spor faaliyetlerine katılımları inceleniyor. Mezuniyetten 3 yıl sonra da ne kadar sıklıkla depresif belirti yaşadıkları, ne kadar stres altında hissettikleri araştırılıyor. Elde edilen sonuçlarda spor faaliyetlerine katılanların, katılmamış olanlara oranla daha az depresif belirti gösterdikleri, daha az stres algıladıkları, daha yüksek zihinsel sağlığa sahip oldukları belirleniyor.

-sciencedaily-

0

# #