Haberler

Erken Doğum Gençlerin Beyinlerini Nasıl Etkiliyor?

Erken Doğum Gençlerin Beyinlerini Nasıl Etkiliyor?

Güney Avustralya’da bulunan Adelaide Üniversitesi’nde yapılmış olan bir araştırmaya göre, erken doğan ergen bireylerin beyin gelişimlerinin zarar gördüğü belirlendi. Bu zararın; bellek ve öğrenme becerilerinde olduğu üzerinde duruluyor.

Dr. Julia Pitcher ve Dr. Michael Ridding’ın çalışması doğrultusunda, prematüre doğan ergenlerin beyin plastisitesinin daha az olduğu ortaya çıkıyor.

Plastisitenin, öğrenme ve bellek için hayati önem taşıdığı biliniyor. Aynı zamanda plastisite, beynin yeniden  organize olmasını, değişen çevreye uyum sağlayabilmesini, nöronlar ve bazı beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların sayısının ve gücünün arttırılmasını sağlıyor.

Daha önceki çalışmalardan da bilindiği üzere, erken doğanlarda motor, bilişsel ve öğrenme becerilerine ilişkin sorunlar saptanmıştır.

Yapılan çalışmada, erken doğan ergenler ile zamanında doğan ergenler ve zamanında doğmuş olan yetişkinler karşılaştırılıyor. Non- invasiv manyetik beyin stimülasyonu tekniği kullanılarak plastisite ölçümleri alınıyor. Aynı zamanda kortizol seviyelerine de bakılıyor. Ergen bireyler içerisinde prematüre doğanlarda nöroplastisite daha düşük bulunuyor. Diğer yandan zamanında doğan ergenlerde, hem yetişkinlere göre hem de prematüre ergenlere göre daha yüksek düzey plastisite bulunuyor.

Prematüre doğan ergenlerde, aynı zamanda, düşük düzey kortizol bulunduğu belirleniyor. Bireylerde kortizol seviyesi stresle beraber artış göstermektedir.  Dolayısıyla, kortizol seviyesinde 24 saat içerisinde dalgalanmalar görülür ve bu da öğrenme üzerinde kritik role sahiptir. Normal düzey kortizol seviyesi,  yeni öğrenmelerin bellek içerisinde sağlamlaştırılmasında ve daha sonraki geri çağırma aşamalarında önemli görülür.

-sciencedaily-

0

# #