Haberler

Erkekler, Kadınlar ve IQ

Erkekler, Kadınlar ve IQ

The Telegraph gazetesinde son dönemde yayımlanan bir haberde, ünlü filozof ve IQ araştırmacısı James Flynn’in çalışmasından bir alıntı sunuluyor.

“Son 100 yıl içerisinde erkek ve kadınların IQ skorlarında bir artış gözleniyor, fakat bu artışın kadınlarda daha hızlı ilerlediği gözlemleniyor.”

Flynn, 14- 18 yaşları arasında, her cinsiyetten en az 500 katılımcıyla ulaşabilmeyi hedeflemiş. Çalışmada, tüm katılımcıların IQ puanları incelenmiş. Çalışmaya katılan ülkeler; Avustralya, Yeni Zellenda, (Beyaz)Güney Afrika, Estonya, Arjantin. Flynn, örneklemin standardize edilebilirliğine dikkat edildiği belirtiyor.

Çalışmaya katılan erkek ve kadınlar, Raven Standart Progresif Matrisler Testi[1](RSPM) kullanılarak karşılaştırılıyor. Teste dâhil olan erkekler 100 puan yaparken, kadınlardaki en düşük puan 99.5 ile Avusturalya’dan oluyor. Dikkat çekici olan, diğer 4 ülkede kadınların Raven puanlarının 100.5 ile 101.5 arasında olduğu.

Bu bulgudan hareketle Flynn, kadınların test puanlarının erkeklerle eşit, hatta belki bir parça daha yüksek olabildiğini gördüklerini belirtmiş. Ek olarak, kadınlar, genelde okullarda bildirilen durumlara benzer şekilde,  test odasında da erkeklere oranla daha fazla odaklanabiliyorlar.

Diğer yandan Flynn, cinsiyetlerin birbiriyle tamamen aynı becerilerde olduklarını da savunmuyor. Çalışma bulgularına göre, Raven testinden alınan puanlar iki cinsiyetin de problemleri çözmek için kullandıkları zihinsel becerileri arasında belirgin bir fark olmadığını gösteriyor.

Flynn’in çalışmasıyla ilgili son sözü şöyle: “Siz tarafsız maddelerden oluşan bir test yaratmaya çalışsanız bile, kadınların dilsel/sözel becerilerdeki belirgin performansları ile erkeklerin görsel uzamsal becerilerindeki belirgin performanslarının kolay kolay göz ardı edilemeyeceği görülecektir.”


[1]RSPM, zekanın akıl yürütme ve soyutlama özelliklerini sözel olmayan bir biçimde değerlendiren çoktan seçmeli bir testtir.

-psychologytoday.com-

0

# #