Haberler

EQ İle IQ İlişkisi Küçümsenmemeli

EQ İle IQ İlişkisi Küçümsenmemeli

Duygusal ve genel zeka arasındaki ilişki bilinenlerden daha da güçlü olabilir.

Social Cognitive & Affective Neuroscience dergisinde son dönemde yayımlanan araştırmaya göre, beyin görüntüleme tekniği ile duygusal ve bilişsel görevlerde benzer beyin bölgelerinin aktive olduğu belirleniyor.

University of Illinois Nörobilimcilerinden Aron Barbey’ın belirttiği üzere, “Zeka; algı, bellek, dikkat gibi bilişsel becerileri içeren oldukça geniş kapsamlı bir terimdir. Fakat aynı zamanda diğer insanlarla olan etkileşime de bağlıdır. Sonuçta esas olarak sosyal varlıklarız ve var olan bilişsel becerileri sosyal çevreyi anlamada ve bu çevreyi düzenlemede kullanmak durumundayız.”

Geçmişte bilim adamları, duygusal zekanın ve genel zekanın birbirinden ayrı olduğunu söylüyordu. Hatta kitaplar ve filmler de zekası şahane olan fakat sosyal becerileri oldukça zayıf (kimi zaman “inek” olarak tabir edilen) insanları konu alırdı.

Barbey ve ekibinin Vietnamlı 152 kişiyle yaptıkları çalışma, duygusal zeka ile genel zeka arasında güçlü bağlantı olduğunu gözler önüne serdi.

Beyin görüntüleme tekniği de kullanılarak yapılan analizlerde, frontal korteks ve parietal korkteksin hem duygusal zekayla hem de genel zekayla yakından ilişkili olduğu görülüyor. Frontal korteksin, duygu düzenleme, planlama ve bellekle ilişkili olduğu vurgulanırken; parietal korkteksin de dili anlama konusunda rolü olduğu üzerinde duruluyor.

 

-scientificamerican-

0

# #