Haberler

Ekran Önünde Geçirilen Zaman Sınırlı Olmalı

Ekran Önünde Geçirilen Zaman Sınırlı Olmalı

Amerikan Pediatri Birliğinin yayınladıkları raporda, çocuk ve gençlerin ekran karşısında geçirdikleri yani televizyon seyrettikleri, bilgisayar oyunu oynadıkları ve sosyal medya için harcadıkları vakitler hayrete düşürüyor.

Önceki çalışmalara da atıfta bulunan raporda, 8-10 yaşları arasındaki çocukların eğlence amaçlı medya kullanımlarının günlük ortalama 8 saat olduğu bildiriliyor. Gençlerde ise bu oran, günlük 11 saati bulabiliyor.

Gençlerin %70’inden fazlasının odasında televizyon bulunduğu ve telefon ya da tabletlerinde internet erişimlerinin olduğu bildiriliyor. Günlük ortalama 50- 100 kez mesajlaşmakta oldukları da belirtiliyor. Gençlerin, telefonu mesajlaşma ve internet erişiminin ardından, en son sırada konuşmak için kullandıkları ifade ediliyor.

Gençlerden alınan bilgiye göre, ailelerinin medya kullanımı konusunda net kurallarının olmadığı görülüyor.

Çalışmanın yazarları, medya kullanım şeklinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Doğru biçimde ve bir amaç doğrultusunda kullanıldığı takdirde medyanın; öğrenme ve verimli sosyal etkileşimi oldukça arttırdığının da altı çiziliyor.

Amerikan Pediatri Birliğinin hazırlamış olduğu rehber niteliğindeki rapor, medya kullanımına ilişkin yukarıda verilen çarpıcı yüzdeliklere cevap verme amacı taşıyor.

Rehberde, pediatristlerin aileler ile görüşürken sordukları iki önemli soru gündeme getiriliyor:

1) Çocuğunuz eğlence amaçlı olmak koşuluyla ne kadar zamanını ekran önünde geçiyor?

2) Kendi  yatak odasında televizyonu ya da internet bağlantılı bir cihazı var mı?

Bu sorular doğrultusunda rapor, doktorlar aracılığıyla iletilmesi gereken önemli hususları sıralıyor:

  • Günlük toplam medya kullanımının 2 saatten az olması
  • 2 yaşından küçük çocukların hiçbir medya unsuruyla tanıştırılmaması
  • Yatak odalarında televizyon ve internet bağlantılı cihazların bulundurulmaması
  • Medya kullanımının gözlenmesi ve üzerinde tartışılması
  • Ailelerin medya kullanımına net sınırlar koyması, örneğin yemek zamanlarında herhangi bir medya unsurunun kullanılmaması ve bu konuda çocuk ve gençlere model olunması

Uyarı olarak, bu konudaki bilgilerin genellemeden uzak olması, bilgilerin her yaş grubuna göre ayrı düzenlenmesiyle gruba özgü medya kullanım sınırlarının belirtilmesi gerektiği de ifade ediliyor. Bu şekilde ailelerin daha net sınır koymalarına katkıda bulunulabileceği bildiriliyor.

-psychologytoday-

0

# #