e-Türkiye

e-Avrupa projesine benzer biçimde aday ülkeler için e-Avrupa+ projesi öngörülmüştür. Bu çerçevede Avrupa Birliğine aday ülkelerin 2003 yılı sonuna kadar e-Avrupa kavramı kapsamında bilgi toplumunun yapı taşları olan ucuz haberleşmenin sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenilir internet hizmetleri sunulması. Bilgiye dayalı ekonomi için gerekli insan gücünün temini amacıyla eğitim verilmesi, internet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

e-Türkiye kavramı e-Avrupa+ daki taahhütlerin yanı sıra bilgi toplumu olmak için çeşitli platformlarda gündeme getirilen tüm faaliyetlerin bir bütünü olarak kamu kadar; vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü de yakından ilgilendiren ve birlikte çalışmayı gerektiren bir projedir.

Yapılacak çalışmalarda kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ve akademik kesimin görüş öneri ve katkıları ile gereken stratejiler belirlenerek saptanan politikaların uygulanması için alt çalışma grupları oluşturulmuştur.

Türkiye Zeka Vakfı bu gruplardan “Eğitim ve İnsan Kaynakları”, “Özel Projeler” ve “Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İzleme” gruplarında görev almıştır.

  • Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu

    Ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yeterli insan gücünü oluşturmak, eğitmek, insan gücü planlaması yapmak, ücret politikalarını değerlendirmek, okulların internete bağlanmasını ve halkın bilinçlendirilmesini sağlamak amacındadır.

  • Özel Projeler Çalışma Grubu

    Teknolojik açıdan dünya ölçeğinde yarışabilecek yerli ürün ve destek koşullarını hazırlamak, ileri teknoloji merkezleri oluşturmak amacındadır.

  • Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İzleme Grubu

    Tüm alt çalışma gruplarında yapılan çalışmaları takip etmek, plan doğrultusunda gerçekleşmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

# #