Düş Çizgisi

1. Uluslararası Endüstri Ürünleri Tasarım Yarışması

28 – 29 Mayıs 2005

 

Tasarım, araştırmaya dayalı bir problem çözme, çok yönlü, çok boyutlu bir düşünce ve gerçekleştirme sürecidir. Bu, sistematik düşünceyi, dolayısıyla, bilimsel yaklaşımı gerektirir. Güzel olan, bilimin, sanatın ve zanaatin uyumlu bir ortamda bir arada kullanılmasıdır. Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya, üretmeye ve yeni öneriler sunmaya çağırıyoruz.

Düş Çizgisi Web Sitesi ]

# #