Haberler

Dislekside Cinsiyetler Arası Fark Var Mı?

Dislekside Cinsiyetler Arası Fark Var Mı?

Disleksinin beyindeki görünümlerinin cinsiyetler arası fark yaratacağı ileri sürülüyor.

Brain Structure and Function dergisinde yayımlanan çalışmada, beyin görüntüleme tekniği kullanılarak disleksisi olan ve olmayan kadın ve erkeklerin beyin anatomileri karşılaştırılıyor.

Georgetown University Medical Center  araştırmacılarından Guinevere Eden, disleksinin erkeklerde kadınlara oranla iki ya da üç kat daha yaygın olduğunu belirtirken, kadınların “gözden kaçırılmış” olabileceklerine vurgu yapıyor.

Eden, çalışmalarda araştırmacıların disleksiyi tek cinsiyet üzerinden değil;  her iki cinsiyet üzerinden incelemeleri gerektiğini belirtiyor.

Araştırmacılardan Tanya Evan, beyin anatomisinde cinsiyetler arası spesifik farlılıklar olduğundan bahsediyor. Erkekler dile ilişkin görevlerde beynin sol hemisferini kullanırken; kadınların dile ilişkin görevlerde iki hemisferi birden kullanma eğilimleri olduğuna dikkat çekiyor.  Aynı zamanda cinsiyet hormonlarının da beyin anatomisine etkisi olduğu üzerinde duruluyor. Özellikle östrojenin beyin hasarlarında koruyucu görev üstelenebildiğinden bahsediliyor.

Bu çalışmaya, yetişkin ve çocuk her iki cinsiyetten 118 kişi katılmıştır. Disleksisi olan ve olmayanlar olarak iki grupta değerlendirmeye alınmışlardır. Disleksisi olan erkeklerde, beynin dili işlemlemeye ayırdığı alanlarda daha az gri madde düzeyi belirlenmiştir. Disleksisi olan kadınlarda ise, duyusal ve motor işlemlemeye ait alanlarda daha az gri madde düzeyine rastlandığı belirtilmektedir.

Sonuçlar, disleksisi olan hastalarda hem cinsiyetler arası farklılığı değerlendirmek hem de dil ve duyusal işlemleme arasındaki ilişkiyi irdelemek için oldukça önemli  görülüyor.

-sciencedaily-

0

# #