Haberler

“Diskalkuli”ye Bilgisayar Oyunuyla Yardımcı Olunur Mu?

“Diskalkuli”ye Bilgisayar Oyunuyla Yardımcı Olunur Mu?

Diskalkuli-Matematik Öğrenme Güçlüğü olarak bilinen; Özel Öğrenme Güçülğü yelpazesi altında bulunan ve sayı körlüğü olarak da tanımlanan bir bozukluktur.

Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre, popülasyonun yaklaşık %7’sinde diskalkuli bulunmaktadır. Sayılarla ilişkili olan tüm alanlarda, hesaplamalarda oluşan güçlükle karakterize olan bu bozukluğua sahip bireylerin zeka seviyeleri sıklıkla normal veya normalin biraz üstünde bulunur.

Londra’da Eğitim Enstitüsü’nde Butterworth ve çalışma arkadaşı Diana Laurillard  tarafından diskalkülisi olan çocuklara yardımcı olabileceği düşünülerek geliştirilen bir bilgisayar programı bulunuyor: “Number Sense”. Geliştirilmekte olan programın çocuklara faydalı olması umuluyor.

http://number-sense.co.uk/bir

Diskalkuli tanısı koyabilen araçlardan birisi yine Butterworth, (2003) tarafından geliştirilen diskalkuli ayırıcıdır. Fakat Butterworth, tanının koyulmasının yeterli olmadığını; çcouklara ve ailelere bu zorlukla mücadele edebilecekleri müdahaleler gerektiğini vurgulamaktadır.

Butterworth’un ifade ettiği şekliyle; matematik güçlüğü olan çocuklar okul yaşantılarının her döneminde matematikle baş etmek durumunda kalacaklardır. Bu yüzden öğrenebilmek için diğerlerinden hep daha fazla alıştırma yapmak zorundadırlar.

Disleksi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Otizim Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda diskalkuli görülme sıklığının fazla olduğunu belirten araştırmacılar, öğrenme güçlüğü olan çocuklarla özellikle bire-bir çalışmanın önemini vurgulamaktalar. Bu doğrultuda da, bilgisayar oyunlarının özel derslerin yanında yardımcı olarak kullanılabileceğini fakat özel derslerin yerine geçirilmemesi gerektiğini vurguluyorlar.

 

-scientificamerican-

0

# #