Haberler

Çift Dil Bilmek Belleği Olumlu Etkiliyor

Çift Dil Bilmek Belleği Olumlu Etkiliyor

Granada Üniversitesi ve York Üniversitesi işbirliği ile yapılan araştırmada, çift dil bilen çocukların çalışma belleği gelişimlerinin daha iyi olduğu belirtiliyor. Çalışma belleği; bilginin kısa süre içerisinde tutulması, işlenmesi ve yeniden düzenlenmesini içeren oldukça aktif bir yapı olarak tanımlanır. Örneğin; zihinden hesap yapabilme ve okuduğunu anlama, çalışma belleğinin aktif kullanıldığı bilişsel beceriler arasındadır.

Journal of Experimental Child Psychology dergisinde yayımlanan bu çalışmada, 5-7 yaşları (çalışma belleği gelişimi için oldukça kritik dönem) arasında çift dil ve tek dil bilen çocukların belli görevlerde çalışma belleği performansları inceleniyor.

Yönetici işlevler olarak adlandırılan karmaşık bilişsel beceriler (planlama, organizasyon, kendini düzenleme vb.) içerisinde önemli yeri bulunan çalışma belleğinin, yaşamın erken dönemlerinde gelişmeye başladığı biliniyor. Eğitim ve deneyimle de bu gelişimin arttırılabileceği üzerinde duruluyor.

Araştırmanın yürütücülerinden Granada Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Julia Morales Castillo’nun ifadesine göre, “Bugüne kadar yapılan araştırmalar çift dil bilen çocukların planlama ve bilişsel kontrol becerilerinde daha iyi olduklarını gösteriyordu. Fakat yapılan bu çalışmayla çift dil bilenlerin tek dil bilenlere oranla çalışma belleği performanslarının da çok daha iyi olduğu gözler önüne serilmiş oluyor.”

 

-sciencedaily-

0

# #