Haberler

Bir Dehanın Dünyaya, Akla ve Bilgiye Bakış Açısını Merak Edenlere

Bir Dehanın Dünyaya, Akla ve Bilgiye Bakış Açısını Merak Edenlere

Tony Buzan ve Raymond Keene’in The Book of Genius’da yer alan araştırmalarına göre, tüm zamanların en büyük dâhisi sayılan Leonardo da Vinci’yi anlayabilmeye ve belki de izinden gidebilmeye yardımcı olabilecek yedi ipucu.

Yedi Da Vinci Prensibi

  1. Yaşama doymak bilmeyen bir merak ve devamlı öğrenme için acımasız bir arayış
  2. Bilgiyi deneme yoluyla test etme, sebatlık ve hatalardan ders alma arzusu
  3. Duyguların, özellikle hayati deneyimlerin bir aracı olan görüşün devamlı olarak rafine edilmesi
  4. Anlaşılmazlığı, paradoksu ve belirsizliği kucaklama arzusu
  5. Bilim ve sanat, mantık ve hayal gücü arasında dengenin geliştirilmesi. “Bütün beyin” ile düşünme
  6. Zarafet, her iki eli de ustalıkla kullanabilme, fitness, ölçülü davranma
  7. Her şey ve olay arasında ilişkileri anlama ve değerlendirme. Sistemli düşünme

 

Gelb, J. M. (2004). Leonardo da Vinci gibi Düşünmek: Yedi adımda deha. Beyaz Yayınları. İstanbul-

0

# #