Bilişim Zirvesi 2003

 • Türkiye'nin e-Dönüşümü Forumu

  Bilişim Zirvesi ’03 kapsamındaki ‘Türkiye’nin e-dönüşümü Forumu’, 2 Eylül Salı günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Forumda, devlet ve özel sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile Türkiye’nin e-dönüşümünün temelini oluşturan kamusal yapılanma, dünyadaki örnekler ve Türkiye’de yapılması gerekenler tartışıldı. 2000 yılında ilk kez ulusal programda yer alarak Türkiye’nin gündemine gelen Türkiye’nin e-dönüşümü ile ilgili kamusal yapılanma bu toplantının gerçek yapısını oluşturdu.

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A.Latif Şener’in de katıldığı forumda açılış konuşmasını TBY Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı gerçekleştirdi. Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan’ın ‘Dönüşüme Hazırlık’ başlıklı konuşmasının ardından, IBM Genel Müdürü Hüseyin Kızıltay “Dünya’da e-Devlet Uygulamaları” hakkında bilgi verdi. Forumun bu yılki ana sponsoru olan KoçSistem’in Genel Müdürü Gökhan Akça’nın yaptığı ‘e-dönüşümün Sonuçları’ adlı konuşmasının ardından forumun ilk yarısı tamamlanmış oldu.

  Türkiye’nin e-dönüşümü Forumu’nun ikinci bölümünde; Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder’in moderatörlüğünü üstlendiği ve TBV’den Ahmet Güvener, Ahmet Arkan, AKP Milletvekili Murat Mercan, Anap Genel Başkanı Ali Talip Özdemir, CHP Milletvekili Bülent Tanla’nın katıldığı “Kamuda Yapılanma” paneli gerçekleştirildi.

 • Türkiye Bilişim Şurasının Ardından Beklentiler - Öneriler Paneli

  Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlediği “Bilişim Şurası’nın Ardından Beklentiler, Öneriler” konulu toplantı, 3 Eylül 2003 Çarşamba günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 10-12 Mayıs 2002 tarihleri arasında yapılan Türkiye Bilişim Şurası’nın ardından oluşan beklenti ve önerilerin enine boyuna tartışıldığı forumda; 10-11 Mayıs 2004 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı, TZV, TBD, TBV, TÜBİSAD, VE TTGV tarafından yapılacak olan Türkiye 2. Bilişim Şurası’nın da temeli atıldı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bilişim teknolojilerinin bugün olduğu gibi gelecekte de çok önemli olacağına dikkat çekti. Türkiye’de özel sektörün bu alanda çok ciddi gayretleri olduğunu belirten Bakan Çelik, hükümetin problemlerini çözme sürecinde bilişim sektörüne her türlü desteği vereceğini kaydetti. “Hepimiz kol kola girersek Türkiye çok daha iyi bir neticeye gelecektir” diyen Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden, Türkiye 2. Bilişim Şurası ile çok yakından ilgilenmesini istediğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak insanlığın geldiği en ileri nokta olan bilgi zirvesinden yararlanmak istediklerini ifade eden Bakan Çelik, 2004 yılının sonuna kadar okulların yüzde 94üne Internet erişim olanağı sağlayacaklarını da bildirdi.

  Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye 2. Bilişim Şurası’na sahip çıktığı yönünde izlenim edindiklerini söyledi. Halıcı ayrıca, 2. Bilişim Şurası’nda 5 çalışma grubu oluşturulacağını, hazırlanacak taslak raporun şurada tartışmaya açıldıktan sonra yeniden düzenlenerek kamuoyuna sunulacağını bildirdi.

  10-12 Mayıs 2002 tarihleri arasınra yapılan Türkiye Bilişim Şurası’nda alınan kararların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Türkyie Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye 2. Bilişim Şurası’nın düzenlenme sürecinde devletin desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. TTGV Genel Sekreteri Sahir Çörtoğlu ise, şuraya siyasetin yanı sıra bürokrasinin de destek vermesi gerektiğini vurguladı.

  “Bilişim Şurası’nın Ardından Beklentiler, Öneriler” konulu toplantıya; Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, TBD Başkanı Rahmi Aktepe, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜBİSAD Başkanı Erol Bilecik ve TTGV Genel Sekreteri Sahir Çörtoğlu katıldı. Toplantıyı Tükiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı yönetti.

 • Ulusal Kodların Yazılması

  Körfez Savaşı ile birlikte gündeme oturan ‘Siber Savaş’a karşı Türkiye’nin güvenliği için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Türkiye Zeka Vakfı, ülkemizin teknolojik güvenliğini sağlayacak ulusal kodların yazılması amacıyla; üniversitelerden, güvenlik birimlerinden ve özel sektörden uzmanları biraraya getirdi. Vakıf, Ulusal Güvenliğimiz açısından önem taşıyan alanlarda yazılım geliştirecek herkesi, ortak akıl üretmek üzere, ‘ULUSAL KODLARIN YAZILMASI’ Tartışma Platformu’nda buluşturdu.

  Körfez Savaşı; teknolojinin, ülkelerin güvenliği için vazgeçilmez olduğunu gözler önüne serdi. Günlük dile yerleşen ‘Siber Savaş’ kavramı da, savaşların bile artık ‘byte’larla kazanıldığını gösteriyor. Nokta hedefli silahların sonuncusu olarak adlandırılan elektronun, ancak doğru kişiler arasında iletişimi sağlaması halinde “güvenlik”ten söz edilebiliyor. Örneğin bir F-16’nın havada kalabilmesi, milyonlarca satırlık yazılım kodu gerektiriyor. Bu kodların bir yerden başka bir yere iletilmesi gereği ise, bambaşka bir güvenlik sorununu beraberinde getiriyor. Hal böyle iken; Türkiye’nin tam güvenliğini sağlayabilmek için, ülkemizin de kendi ulusal kriptolojisini üretmesi, ulusal kodlarını yaratması ve bunları her alanda kullanılır duruma getirmesi hayati önem taşıyor.

  İşte tüm bu nedenlerden dolayı Türkiye Zeka Vakfı, ulusal kodların yazılması gerekliliği konusundaki bilinci arttırmak ve bu konuda toplumun ilgili kesimleriyle ortak akıl üretmek amacıyla; Bilişim 03 Zirvesi kapsamında, 2 Eylül 2003 Salı günü ‘ULUSAL KODLARIN YAZILMASI’ Tartışma Platformu’na ev sahipliği yaptı. ODTÜ Rektör Danışmanı ve TZV Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural’ın yönettiği panele; akademisyenler, Savunma Sanayii Müsteşarlığı temsilcileri ve özel sektör yöneticileri katıldı.

  Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural, milli güvenlik açısından ulusal yazılım konusunda, milli güvenlik ve gizlilik ihtiyacı boyutu ile bu tür yazılımlara gereğinde erişmeme muhtemel sıkışıklıklarına değindi. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Faruk Polat; hali hazırdaki yazılım ve bilgi teknolojisindeki backdoor’ların özellikle askeri yazılımların ve sistemlerin güvenliğine büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle, askeri sistemlerde kullanılmak üzere güvenilir işletim sistemi, sistem yazılımları, mesaj teati yazılımları, ve özellikle bilginin korunması amacıyla veri tabanı yönetim sistemi geliştirilmelidir. Bu sistemlerde öncelikli amaç performans ve maliyet değil güvenilirlik ve beka olmalıdır. İşletim sistemi ve üzerindeki yazılım geliştirme araçlarının geliştirilmesinin ardından daha alt düzeyde donanım sürücüleri ve elektronik kontrol ve komünikasyon sistemleri geliştirilmelidir. Bu konularda yeterli birikim mevcut olup kriptolu telsiz üretimi gerçekleştirilebilmiştir.”

  Milli yazılım pazarında milli güvenlik adına bir süre ve bir miktar korumacılık yapılması gerektiğine işaret eden Havelsan Genel Müdürü Dr. Faruk Yarman; şunları ifade etti: “Bilişimde dış alım/iç üretim dengesini hiç değilse AB, İsrail, Hindistan, İrlanda gibi belli bir yörüngeye oturtmalıyız görüşündeyim. Sektörümüz alımda olduğu kadar satışta da dünyaya açılsın. İç alımların Donanım, Ağ ve Sistem yazılımlarında yeterince ağırlıklı olarak yabancı menşeyli olacağı malum! Hiç değilse uygulama katmanında bir çeşit ulusal talep ve arz yaratalım savındayım.”

  Türkiye’nin genç nüfusunu istihdam edecek yeni alanlar keşfetmek zorunda olduğunu, yazılımın bu alanların arasında en uygun göründüğünü belirten Logo Yazılım Genel Müdürü Tuğrul Tekbulut, “Toplumdan, devletten, siyasi erkten destek istiyorsan işe onların önüne kolay anlaşılabilir bir vizyon ortaya koyabilmemiz gerekir” dedi.

 • Bilişim Alanında Telif Hakları

  İnternet üzerindeki veya elektronik ortamdaki telif eserlerin korsan kopyalarının üretilmesinin engellenebilmesi için; hem teknolojik sistemlerde, hem de Telif Hakları Yasası’nda gereken uyarlamaların yapılması amacıyla; sanatçılar, bilişimciler, hukukçular, akademisyenler ve bürokratlar Bilişim Zirvesi çatısı altında buluştu. Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlediği ‘Bilişim Alanında Telif Hakları’ konulu toplantıda; Internetin bilgiye erişimi kolay ve hızlı biçimde sağlama işlevi göz ardı edilmeden, korsan kopyalara karşı alınabilecek önlemler tartışıldı.

  Hedefleri arasında bilgiye, zekaya, insana ve entellektüel değerlere gereken önemin verilmesini sağlamak da olan Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenleyeceği ‘Bilişim Alanında Telif Hakları’ konulu toplantıda; Internet üzerinde veya elektronik ortamdaki telif eserlerin korsan kopyalarının üretilmesinin engellenebilmesi teknolojik sistemlerde, ve Telif Hakları Yasası’nda yapılması gereken uyarlamalar masaya yatırıldı. 2 Eylül 2003 Salı günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen olan toplantıda hem kişi hakları hem de ülke ekonomisi açısından telif haklarının korunmasının önemine dikkat çekilirken; Internetin bilgi sağlama işlevi göz ardı edilmeden, eser sahipleri ile kullanıcı hakları arasında denge sağlanması gerektiği vurgulandı.

  Toplantıda, Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Günay Görmez; yazılım sektörünün Türkiye’yi ileri götürebilecek, performansı artırabilecek tek ve en önemli sektör olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bakımdan entelektüel sermayi oluşturabilmek için öncelikle haklara riayet sağlanmalı. Biz entelektüel sermaye oluşturalım, kendimizi dünyaya bu şekilde tanıtalım.” Görmez, telif haklarının korunması için eser sahibinde bir ‘hak bilinci’nin oluşması gerektiğinin de altını çizdi.

  Korsan yazılımların azalmasının sadece bu sektör açısından değil, milli ekonomi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken BSA Türkiye Avukatı Gökhan Gökçe, “Araştırmalar yüzde 10 oranında korsan yazılımda düşme sağlanabilirse gerek istihdam gerek vergi asıçından ciddi artışlar olacağını öngörüyor” dedi.

  TZV Genel Kurulu üyesi ve MESAM Başkanı Attila Özdemiroğlu da telif haklarının korunmasında Türk Yasaları’nın genel olarak yeterli olduğunu, ancak uygulamada birtakım aksaklıkların yaşandığını vurguladı.

  Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Tekin Memiş de, korsan yazılım sorunu karşısında teknik çözümlerin yeterli olmadığını, ancak bu konuda kopyalanamaz cd üretimi gibi ümit verici gelişmelerin yaşandığını belirtti.

  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’den Doç. Dr. Mehmet Yüksel ise, şunları ifade etti: “Fikri mülkiyet haklarında yapılacak düzeltmelerde bir yandan bireysel yarar/kamusal yarar dengesi, diğer yandan da gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler arasındaki denge dikkatli bir şekilde göz önüne alınmalıdır.”

  ‘Bilişim Alanında Telif Hakları’ konulu toplantıya; TZV Genel Kurul üyesi ve MESAM Başkanı Attila Özdemiroğlu, Kültür Bakanlığı Telif ve Sinema Hakları Genel Müdürlüğü’nden Gn. Md.Yrd Günay Görmez, Hakim- Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden Hülya Çetin, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Tekin Memiş, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç.Dr. Mehmet Yüksel ve BSA Türkiye Avukatı Av.Gökhan Gökçe katıldı. Toplantıyı, TZV Genel Kurul üyesi Prof.Dr.Namık Kemal PAK yönetti.

# #