Haberler

Beyin Görüntüleme Çalışmaları Şizofreniyi Anlamada Büyük Katkı Sağlıyor

Beyin Görüntüleme Çalışmaları Şizofreniyi Anlamada Büyük Katkı Sağlıyor

Physiological Measurement dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Plymouth ve İspanya’dan bilim adamları, invasif olmayan magnetoensefalogram (MEG) tekniği kullanarak şizofreni olan hastalar ile sağlıklı bireyler arasında belirgin farklılık yaratan iki özellik tanımladıklarını belirtiyorlar.

Ek olarak araştırmacılar, kontrol grubuna kıyasla şizofreni hastalarında yaşa bağlı olarak değişiklik gösterdiği belirlenen beyin sinyallerinde dört özellik daha tanımlıyor.

Şizofreni, genellikle geç ergenlik döneminde başlayan ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Pozitif ve negatif olmak üzere iki semptom türü bulunur. Bu semptomlar halüsinasyonlar, delüzyonlar, paranoya, bilişsel bozukluklar, sosyal içe çekilme, kendini savsaklama olarak kabaca sıralanabillir.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, şizofreniyi anlamak adına objektif bir yöntemin bulunmadığını, klinisyenlerin semptomların  ve geçmişe ait alınan öykünün yorumlanması dahilinde tanı koyduklarını belirtiyorlar.

15 şizofreni hastası ile yaş bakımından eşledikleri 17 sağlıklı birey üzerinde, MEG tekniği kullanarak elde ettikleri verileri analiz ettikleri çalışmada, %71 oranında bir ayrıdedicilik saptanıyor.

Uzun dönemde tanılama açısından yararlı olacak az maliyetli, invasif olmayan ve objektif bir yöntemin bulunması önemlidir. Yalnız, MEG tekniği oldukça ayrıntılı bir değerlendirme sunmasına karşın pahalı bir yöntemdir. Bu yüzden var olan bilgi birikiminin gelecekte elektroensefalogram kayıtlarına transfer edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çalışmaların sürdürüldüğü bildiriliyor.

-sciencedaily-

0

# #